آزمون عقاید غیر منطقی برای اندازه گیری و سنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است. در سال 1968 توسط جونز تهیه گردید.

 

1-1- روایی و اعتبار

ضریب آلفای کرونباخ 0/71 است.

در باورهای غیر منطقی جونز بالاترین نمره 100 میباشد. ودارای 10 خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

2- آزمونها

1-2- ضرورت تایید و حمایت دیگران (DA)

این باور فرد را اندازه می گیرد که : من باید مورد تایید همه افراد جامعه یا همه کسانی که مرا می شناسند , قرار گیرم و من و کارهایم وقتی ارزشمند هستیم که دیگران به آنها مهر تایید بزنند ( یا آنکه ) لازم وضروری است مورد تایید وحمایت دیگران واقع شوم.

2-2- انتظار بالا از خود (HSE)

این باور وعقیده را اندازه گیری میکند که : ( که من باید حداکثر کمال، لیاقت و شایستگی را داشته باشم ) یا لازمه داشتن لیاقت و شایستگی وجود حداکثر تلاش، فعالیت و کاردانی است.

3-2- تمایل به سرزنش خود (BP)

این باور را اندازه گیری میکند که فرد معتقد است، گروهی از مردم بد ذات و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند. فرد عقیده دارد خودش یا کسانی که مرتکب کار خلافی میشوند باید تنبیه و مجازات شوند.

4-2- واکنش به ناکامی (FR)

این باور را اندازه گیری میکند که فرد به خودش می گوید: اگر وقایع و حوادث آن طور که او میخواهد، نهایت ناراحتی و بیچارگی است و بدبختیهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.

5-2- بی مسئولیتی عاطفی (EI)

این باور غیر منطقی را اندازه گیری میکند که فرد به خود می گوید (آشفتگی ها و ناراحتیهای روحی من ناشی از مسائل، مشکلات و حوادث زندگی هستند. اگر مضطرب، افسرده، غمگین و آشفته هستم به خاطر مسائل و حوادثی است که در زندگی من وجود دارد. ایر رویدادها و حوادث خارجی هستند که سبب حالت عاطفی و هیجانی من هستند نه من و برداشت من از آنها.

6-2- دل مشغولی زیاد همراه با اضطراب (AO)

این باور فرد را اندازه گیری میکند که: اگر قرار است حادثه یا اتفاق بد و خطرناکی رخ دهد باید همیشه نگران آن بود. به طور کلی حوادث خطرناک و بد همیشه موجب نهایت ناراحتی و نگرانی میشوند. بنابراین باید همیشه به خاطر آنها شدیداً ناراحت و نگران بود.

7-2- اجتناب از مسایل (PA)

این باور را اندازه گیری میکند که فرد به خود می گوید: اجتناب از مسائل، مشکلات، مسئولیت ها و وظایف آسان تر از مواجه شدن با آنهاست.

8-2- وابستگی (D)

این باور را اندازه گیری میکند که باید به افراد قوی تر از خود متکی بود یا آنکه زندگی بدون اتکا به افراد قوی تر سخت و یا غیر ممکن خواهد بود.

9-2- ناامیدی نسبت به تغییر (HC)

این مقیاس مربوط به این باور میشود که فرد به خود می گوید (من محصول تاریخچه و تجارب گذشته و زندگی هستم و آنها تعیین کننده رفتار کنونی من هستند و من به هیچ وجه نمی توانم آنها را تغییر دهم. من همینم که هستم و تغییر من مشکل یا غیرممکن است.

10-2- کمال گرایی (P)

در این مقیاس فرد عقیده دارد برای هر مشکلی و هر مسئله ای فقط یه راه حل درست و کامل وجود دارد و اگر فرد بدان دست نیابد وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخ گویی گرامی:
این پرسشنامه شامل جملات درباره باورها و احساسات شما نسبت به مفاهیم و موقعیتهای مختلف است که احتمال دارد شما با آنها موافق یا مخالف باشید. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با پاسخ ( 1 ) همان گزینه مشخص نمایید.توجه داشته باشید که جواب صحیح یا غلط وجود ندارد و لازم نیست در مورد هر جمله زیاد فکر کنید. سریع علامت بزنید و به سراغ جمله بعد بروید. سعی کنید حتی الامکان از پاسخ به مورد(نه موافق و نه مخالف) خودداری کرده و فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله شک و تردید جدی داشته باشید.
نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات:
شغل:
ردیف   به شدت مخالف تاحدی مخالف نه موافق و نه مخالف تاحدی موافق به شدت موافق
1 برایم مهم است که دیگران مرا تایید کنند.          
2 از شکست خوردن متنفرم.          
3 خطاکاران سزاوار مجازاتی هستند که به آن گرفتار میشوند.          
4 هر حادثه یا اتفاقی را بدون ترس و وحشت، عاقلانه می پذیرم.          
5 انسان در هر شرایطی که بخواهد می تواند خوشحال باشد.          
6 ار انجام کارهای پردردسر می ترسم.          
7 همیشه سعی میکنم از تصمیمگیریهای مهم خودداری کنم.          
8 هر شخصی در زندگی به یک انسان قوی تر از خود برای اتکاء و مشورت نیازمند است.          
9 گرگ زاده عاقبت گرگ میشود.          
10 برای انجام هر کاری فقط یک راه درست و صحیح وجود دارد.          
11 احترام به دیگران را دوست دارم ولی نه به هر قیمتی.          
12 از انجام هر کاری که نمیتوانم خوب برایم، دوری میکنم.          
13 اکثر جنایتکاران از مجازاتی که سزاوار آن هستند می گریزند.          
14 اگر از چیزی ناکام شوم برآشفته نمی گردم.          
15 این برداشت ما از وضع زندگی است که باعث آشفتگی میشود نه اوضاع زندگی.          
16 به ندرت نگران آینده می شوم.          
17 وقتی کاری برعهده من باشد، سعی میکنم آن را انجام دهم هر قدر هم که خسته باشم.          
18 همیشه سعی میکنم در امور مهم با یک فرد قوی تر از خود مشورت کنم.          
19 تقریبا غیرممکن است که بتوان بر اثراتی که حوادث گذشته بر ما داشتهاند تغییر ایجاد کرد.          
20 برای هر کاری فقط یک راه حل کامل وجود دارد.          
21 علاقمند هستم همه مرا دوست داشته باشند.          
22 مایل نیستم با افراد قوی تر از خود به رقابت بپردازم.          
23 کسانی را که خطا میکنند باید سرزنش و توبیخ کرد.          
24 زندگی من باید بهتر از وضعی باشد که الان هست.          
25 هر شخص خودش عامل وضع حال و حوصله خودش میباشد.          
26 اغلب نمی توانم بعضی از دلواپسی ها را از خود دور کنم.          
27 من از روبرو شدن با مشکلات خودداری میکنم.          
28 انسان نیازمند اتکاء به فردی قوی تر از خود است.          
29 اگر حادثه ای یکبار زندگی شما را شدیدا تحت تاثیر قرارداده دلیلی ندارد که اثر آن در آینده نیز وجود داشته باشد.          
30 به ندرت یک راه حل آسان برای حل مشکلات زندگی وجود دارد.          
31 من مینوانم خودم را دوست داشته باشم، حتی اگر دیگران از من بدشان بیاید.          
32 دوست دارم در انجام کارها موفق باشم اما نه به هر قیمتی.          
33 افراد فاسد باید به شدت تنبیه شوند.          
34 از چیزی که بدم می آید به شدت ناراحت میشوم.          
35 عامل بدبختی هر کسی خودش میباشد.          
36 اگر نتوانم از وقوع حادثه ای جلوگیری کنم ناراحت نمی شوم.          
37 همیشه سعی میکنم تا آنجا که ممکن است سریع تصمیمگیری کنم.          
38 اشخاص معینی هستند که من به آنها متکی هستم.          
39 انسان به شدت متاثر ار گذشته خود میباشد.          
40 به طور طبیعی در زندگی ما بعضی مشکلات وجود دارند.          
41 اگر کسی از من متنفر باشد این مشکل خود اوست نه من.          
42 برای من خیلی مهم است که در هر کاری موفق باشم.          
43 به ندرت دیگران را به خاطر خطاهایشان لعن و نفرین می کنم.          
44 واقعیت ها را باید پذیرفت هر چند که با خواست ما ناسازگار باشند.          
45 یک فرد همیشه غمگین و عصبانب نخواهد بود مگر آن که خودش بخواهد.          
46 من جرات (دل به دریا زدن را) ندارم.          
47 زندگی آنچنان کوتاه است که هیچ کاری در آن لذت بخش نیست.          
48 من دوست دارم در هر کاری روی پای خود بایستم.          
49 اگر تجارب مختلفی داشتم الان وضعم بهتر بود.          
50 برای حل هر مسئله ای فقط یک راه درست وجود دارد.          
51 انجام کاری که بر خلاف انتظار دیگران باشد، فوق العاده مشکل است.          
52 از هر فعالیتی بخاطر خودش لذت میبرم و مهم نیست چقدر در آن موفق هستم.          
53 ترس از کیفر و مجازات در خوب بودن انسان موثر است.          
54 اگر کاری من را اذیت کند بطور کلی آن را رها میکنم.          
55 بیشترین مشکل یک انسان اینست که نمی تواند به خوشحالی مطلوب خود دست یابد.          
56 به ندرت ازکاری طفره میروم.          
57 من آدم مسئولیت پذیری هستم.          
58 من تنها کسی هستم که میتوانم واقعیت مشکلاتم را بفهمم و با آنها مقابله کنم.          
59 به ندرت فکر میکنم که تجارب گذشته اکنون نیز بر من اثر داشته باشد.          
60 ما، در جهانی پر از شانس و تصادف زندگی میکنیم.          
61 دوست دارم مورد تایید دیگران واقع شوم، اما حتما لازم نیست.          
62 اگر کسی در چیزی از من بهتر باشد ناراحت میشوم.          
63 هر انسانی ذاتا خوب است.          
64 هر کاری را در حد توان خود انجام میدهم و بیشتر از آن، از خود انتظاری ندارم.          
65 هیچ حادثه ای خودبخود ما را آشفته نمیکند، بلکه برداشت ما از آن باعث ناراحتی میشود.          
66 من به شدت نگران بعضی حوادث آینده هستم.          
67 انجام کارهای ناخوشایند روزانه برای من مشکل است.          
68 از کسی که بخواد در کارهایم به جای من تصمیم بگیرد متنفرم.          
69 ما اسیر اعمال گذشته خود هستیم.          
70 به ندرت یک راه حل بسیار خوب و کامل برای هر کاری وجود دارد.          
71 اغلب نگران این هستم که دیگران تا چه اندازه مرا تایید میکنند.          
72 اگر اشتباه کنم به شدت عصبانی میشوم.          
73 ناعادلانه است که باران رحمت بر روی درست کار و خراب کار یکسان ببارد.          
74 من زندگی را آسان میگیرم.          
75 انسان باید با چهره گشاده به استقبال مسائل ناخوشایند زتدگی برود.          
76 ترسی را که از بعضی چیزها دارم نمی توانم از زنگی خود دور کنم.          
77 یک زندگی مرفه به ندرت خوشبخت کننده است.          
78 به راحتی نصیحت دیگذان را می پذیرم.          
79 یک اتفاق میتواند زندگی انسان را آنچنان تحت تاثیر قرار دهد که اثر آن برای همیشه باقی بماند.          
80 برای حل هر مشکلی باید به دنبال راه حلی عملی بود، نه کامل ترین راه حل.          
81 نگرانی عمده من اینست که مردم چه احساسی نسبت به من دارند.          
82 غالبا از کوچک ترین اتفاق بدی به شدت ناراحت میشوم.          
83 وقتی از کسی خطائی ببینم به او فرصت میدهم اشتباهش را جبران کند.          
84 از داشتن مسئولیت متنفرم.          
85 دلیلی وجود ندارد که همیشه غمگین و افسرده باشم.          
86 همیشه نگران وقایعی مانند جنگ، تورم، گرانی، کمبود و حوادث طبیعی هستم.          
87 وقتی می توانم خوشحال باشم که در حل مشکلی موفق شوم.          
88 وابستگی به دیگران تنفر آور است.          
89 ذات انسان را هیچ وقت نمیتوان تغییر داد.          
90 احساس میکنم هر کاری را باید از راه درست خودش انجام داد.          
91 اگر مورد انتقاد واقع شوم کمی ناراحت میشوم ولی به شدت آشفته نمی گردم.          
92 از انجام کاری که کاملی در آن دارم نمی ترسم.          
93 هیچکس ذاتا پست نیست ولو که کار بدی هم مرتکب شده باشد.          
94 به ندرت به خاطر اشتباه دیگران عصبای میشوم.          
95 هر کسی خودش، جهنم خشم و ناراحتی در دل خود ایجاد میکند.          
96 من اغلب نگرانم که اگر در یک موقعیت خطرناک قرار بگیرم چه باید بکنم.          
97 اگر کاری ضروری باشد آن را انجام خواهم داد هر چند که ناخوشایند باشد.          
98 انتظار ندارم دیگران به فکر رفاه و آسایش من باشند.          
99 من با تاسف و اندوه به گذشته نگاه نمی کنم.          
100 همیشه اینطور نیست که شرایط ایده آل باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢٥