بررسی های محققان دانشگاه  گرانادا نشان می دهد که نگرش مردم به رویدادهای گذشته، تجربیات زمان حال و  یا انتظارات آینده، درک آنها را از سلامت و کیفیت زندگی شان تحت تاثیر قرار  می دهد.

‘کریستین اویانادل’ یکی از مجریان این طرح گفت: وقتی افراد رویدادهای گذشته  را با نگرش منفی یادآوری می کنند نگرش بدبینانه و یا اشتباه در مورد  رویدادهای کنونی پیدا می کنند واین امر موجب بروز مشکلات بزرگ تر در روابط  آنها با دیگران می شود و بدین ترتیب کیفیت زندگی شان بدتر می شود.

محققان ۲۵ زن و ۲۵ مرد بین ۲۰ تا ۷۰ ساله را به طور تصادفی و بر اساس پرسشنامه بررسی کردند.


این آزمایش شامل پنج بعد می شد که نگرش افراد را به گذشته، حال و آینده توصیف می کرد.


محققان دریافتند افرادی که به داشتن نگرش منفی تمایل دارند برای کارهای  روزانه تحرک بدنی کمتری دارند، بیشتر دچار درد جسمانی می شوند و احتمال  بیمار شدنشان بیشتر است.


بر اساس آن چه که در این بررسی مشاهده شد مهمترین بعد موثر، درک گذشته است.


دیدگاه منفی به گذشته به بدتر شدن وضعیت سلامت فرد در زمان حال مرتبط است.


همچنین این افراد به طور کلی مستعد افسردگی، اضطراب و تغییر رفتار هستند.نتایج این مطالعات در نشریه Universitas Psychologica منتشر شده است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۳٠