همه ما گاهی اوقات احساس خستگی، بدبختی و ناراحتی می‌‌کنیم، این احساسات معمولاً بیش از یک یا دو هفته دوام نمی ‌آورند و چندان با روند زندگی ما تداخل ایجاد نمی ‌کنند. گاهی اوقات دلیل خاصی برای آن وجود دارد، گاهی هم فقط از غم و اندوه ناشی میشود. ما معمولا خودمان از پس آنها برمی ‌آییم و نیازی به کمک گرفتن از دیگران نداریم
زمانی افراد افسردگی جدی دارند که:
ـ احساس افسردگی سریع برطرف نشود
ـ به قدری حالشان بد باشد که زندگی روزمره آنها دچار اختلال گردد
افسردگی یکی از بیماریهای شایع روانی است و شیوع آن تا جایی است که به بیماری سرماخوردگی روانی معروف است.فرد افسرده دچار چنان عذاب روحی ای می شود که می تواند تمام ابعاد زندگی اش  از جمله روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و حیطه شغلی و تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد.
از جمله نشانه های شایع افسردگی می توان به غمگین بودن، بی حوصلگی در انجام کارها و وظایف، اعتماد به نفس پایین، گریه زیاد، بی خوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پرخوری و.... اشاره کرد.

    در روانشناسی نظریه پردازان متفاوت افسردگی را از ابعاد متفاوتی مورد بررسی قرار داده اند. در اینجا سه دیدگاه رایج در رواشناسی را به طور مختصر شرح می دهیم.
• در دیدگاه روانکاوی افسردگی فرد به مسایل و اتفاقاتی که در دوران کودکی و در ارتباط با افراد مهم زندگی اش مانند مادر و پدر رخ داده است نسبت داده می شود. و درمان فرد با بررسی و تحلیل حوادث ناگوار گذشته و صحبت درباره آنها انجام  می شود.
دیدگاه شناختی  معتقد است که افسردگی از وجود افکار خودکار منفی در ذهن  حاصل می شود به این معنی که این افراد در مورد خودشان، آینده و جهان باورهای منفی دارند.این دیدگاه بر این نظر است که نوع نگاه و برداشت افراد نسبت به اتفاقات و جهان پیرامون است که غمگینی یا سایر هیجانات منفی مثل خشم را ایجاد می کند. درمان افسردگی در این دیدگاه  با استفاده از مبارزه با این افکار و باورها انجام می شود.
دیدگاه زیستی افسردگی را ناشی از کاهش برخی هورمون های موجود در مغز می داند .  و درمان آن را  با استفاده از داروهای روانپزشکی میسر می داند.
به طور کلی می‌توان د‌اروهای ضد‌ افسرد‌گی را به 3 طبقه تقسیم کرد‌:    
الف- د‌اروهای سه حلقه ای و چهار حلقه‌ای: د‌اروهای کلاسیک د‌ر د‌رمان افسرد‌گی هستند‌ مانند‌ ایمی پرامین، کلومیپرامین، آمیتریپتیلین    
    ب- د‌اروهای MAOI (بازد‌ارند‌ه‌های مونو آمینواکسید‌از): مصرف این د‌اروها مستلزم رعایت رژیم غذایی خاص است مانند‌ فنلزین.    
ج- د‌اروهای SSRI (مهار کنند‌ه‌های اختصاصی جذب مجد‌د‌ سروتونین): این د‌اروها، د‌اروهای نسل جد‌ید‌ برای د‌رمان افسرد‌گی هستند‌ مانند‌ فلوکستین.
قابل ذکر است که د‌رمان با د‌اروهای ضد‌ افسرد‌گی، حد‌اقل 6 ماه باید‌ اد‌امه یابد‌.
د‌رمان با الکتروشوک (ECT): د‌ر موارد‌ زیر برای د‌رمان افسرد‌گی اساسی از الکتروشوک استفاد‌ه می‌شود‌: الف- عد‌م پاسخ د‌ارو د‌رمانی 
ب- عد‌م تحمل د‌ارو توسط بیمار
ج-شد‌ت بیماری که بهبود‌ی سریع را ایجاب می‌کند‌.
گفته می‌شود‌ الکتروشوک به طرق مختلفی د‌ر مغز تاثیر می‌گذارد‌ مثلاً آزاد‌سازی هورمون‌هایی از هیپوتالاموس و هیپوفیز را افزایش می‌د‌هد‌ و قابل ذکر است که الکتروشوک ممکن است د‌ر بیماران برای مد‌ت 1 تا 6 ماه بعد‌ از بهبود‌ی نقص د‌ر حافظه آشکار ایجاد‌ کند‌.
درمان با تحریک مغناطیسی مغز (TMS) : یک روش غیر تهاجمی است که در بخش بیماران سرپایی استفاده می شود. TMS به هیچ گونه بی حسی نیاز ندارد. در طول جلسه درمانی که 30 تا 45 دقیقه به طول می انجامد بیمار بر روی یک صندلی مخصوص به حالت خوابیده قرار می گیرد درحالی که در این زمان یک وسیله مخصوص مارپیچی، میدان مغناطیسی را در خارج از بدن ایجاد می کند. این میدان مغناطیسی باعث القاء جریان الکتریکی در ناحیه ای از مغز می‌شود که انتظار می رود در تنظیم خلق و خو نقش داشته باشد. بنابراین در TMS برخلاف ECT، از میدان الکتریکی (مغناطیسی استفاده می شود) می شود. که خطر چندانی درباره بروز تشنج ناشی از آن بیمار را تهدبد نمی کند. علاوه بر این پالس ها، ملایم و بدون درد هستند، نیازی به بیهوش کردن بیمار نیست و او می تواند به هنگام درمان، بیدار و هوشیار باقی بماند و پس از آن هم بی وقفه به فعالیت های روزمره خود برگردد.عوارض جانبی شیوه درمانی TMS کوتاه مدت و معمولا خفیف است. بعضی ها دچار سردرد می شوند که با داروی معمولی برطرف می شود.
    افسردگی گونه های متفاوتی دارد ولی آنچه در اینجا به عنوان نشانه های افسردگی مطرح می شود افسردگی عمومی است.
نشانه های کلی افسردگی و حالات مختلف شخص افسرده را می توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد:
الف- رفتاری: بدن خمیده، کندی حرکات، ساییدن دست ها به یکدیگر، حالت چهره: غمگین، آویزان بودن گوشه های دهان، چین های عمیق، بی حالتی یا متغیر و تنیده بودن چهره، شیوه حرف زدن آهسته، یکنواخت و کند، کاهش عمومی فعالیت تا حد بهت زدگی،  وجود مشکلات زیاد در حل مسایل زندگی روزمره
ب- هیجانی: احساس کوفتگی، ناتوانی، فقدان، رهاشدگی، تنهایی، گناه کاری، خشم، اضطراب و نگرانی، بی احساسی
ج- زیستی: ناآرامی درونی، تحریک پذیری، حساسیت نسبت به تغییرات جوی، کاهش اشتها و وزن، دردها و ناراحتی های جسمی، فشار خون
د- شناختی: داشتن دیدگاه و برداشت منفی نسبت به خود و نسبت به آینده، بدبینی و انتقاد از خود، عدم اطمینان نسبت به خود، خوبیمارپنداری، کندی فکر، مشکلات تمرکز، نشخوار فکری، انتظار فاجعه، افکار خودکشی
ه- انگیزشی: انتظار شکست، کناره گیری و اجتناب از مسئولیت هاس خود، احساس فقدان کنترل و ناتوانی، فقدان تمایل به پیشرفت،
با توجه به اوصاف یادشده، افسردگی، قابل شناسایی و کنترل است؛ اما گاهی از نظر شدّت به درجه ای می رسد که فرد، قادر به کنترل آن نیست و نیاز به مراجعه به کلینیک های روان شناسی و مشاوره است.
    ـ  وقتی احساس افسردگی شما بدتر از حد معمول باشد و به نظر می ‌رسد بهتر نمی شود
ـ  وقتی احساس افسردگی شما روی کار، علایق و احساسات شما نسبت به خانواده و دوستانتان تاثیر بگذارد
ـ  در صورتی که  حس کنید که زندگی ارزشی ندارد یا اینکه افراد دیگر بدون شما خوشتر خواهند بود و قصد آسیب رساندن به خود را داشته باشید.
در این شرایط ، صحبت با خویشاوندان یا دوستان مورد اعتماد ممکن است کمک کننده باشد،در غیر اینصورت  نیاز است که توسط دکتر عمومی تان ویزیت شوید. گاهی اوقات دوستان و یا اعضای خانوادتان متوجه تغییراتی در شما می شوند و درباره شما نگران می شوند.
توصیه هایی به اطرافیان     در پایان، توصیه هایی که در مورد اطرافیان فرد افسرده، مهم است ارائه می شود:
الف ـ بیمار را برای درخواست کمک تشویق کنید.
ب ـ فراهم آوردن حمایت عاطفی (ابراز محبّت، درک، صبوری، تشویق و قوّت قلب دادن).
ج ـ مراقبت از خود و خانواده: زندگی با یک فرد افسرده، دشوار است. احتمال دارد عضو بیمار خانواده، حرف های نیش دار و ناراحت کننده ای بزند و از شما انتظارات بیش از حد داشته باشد. لذا عصبانی نشوید و تحمّل کنید.
د ـ تشویق به بستری شدن بیمار  در صورت احتیاج.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۱٧