بد اخلاق کیست ؟بالاخره انسان ممکن است روزی به علتی ناراحت باشد و این ناراحتی را نتواند تحمل کند و درست هنگامی که او ناراحت است شما با او چند بار شوخی کنید و او به سر شما داد بزند که " بابا ولم کن ! "

یا بی حوصله از سرکار آمده و می خواهد کمی استراحت کند در این راستا از او می خواهید که فلان کار را انجام دهد و او ناراحت شده و داد می زند " من این کار را انجام نمی دهم " .

پس نتیجه می گیریم که ابن رفتارها که بیشتر مردم نیز کم و بیش دارند بد اخلاقی نیست بلکه بد اخلاقی یک صفت ثابتی است که ما از بداخلاق در بیشتر مواقع می بینیم .

اصولاً شخص بد اخلاق ، حداقل یک کمبود در خود احساس می کند . و به همین علت ، خود را نسبت به دیگران ناقص تلقی کرده و به مرور زمان ، و با فکرهای ناصحیحی که در مقایسه ی خود با دیگران می نماید اعصاب و روانش دچار تزلزل شدید شده  تا جایی که تحمل شنیدن و یا دیدن کوچک ترین رفتار متضاد با ایده و روش خود ندارد و به همین خاطر ظرفیت پر گشته و عکس العمل نشان می دهد و این عکس العمل حربه ای است که در حقیقت برای پیرو نمودن دیگران به کار می بندد و از این رو شما تا از او اطاعت می کنید ، داد و فریادی از او نمی شنوید اما هنگامی که کارها بر خلاف آنچه او می خواهد اتفاق افتاده باشد و یا بخواهد اتفاق بیفتد ، این قشقرق را به پا خواهد کرد .
.تحقیقات جدید نشان داده است که اخلاق و روحیه روزانه هر فردی به دوستان و اطرافیان او بستگی دارد.

بر اساس تحقیقات جدید، پژوهشگران نشان داده اند آنچه که اخلاق و حوصله هر فرد را در روز می سازد خوش اخلاقی دوستان وی است. بر اساس این تحقیق که در هاروارد آمریکا انجام شده است، اگر صبح زود شما دوستی را ببینید که در حال لبخند زدن است و از زندگیش رضایت دارد حتماً آن روز را بهتر و خوش اخلاق تر سپری خواهید کرد و برعکس نارضایتی او از زندگیش شما را هم به ناراحتی می کشاند. آنچه در این تحقیق جالب به نظر می رسد آن است که نه تنها خلقیات حالتی مسری دارد بلکه سیگار کشیدن و حتی عادات خوردن نیز تأثیر زیادی روی افراد دارند. به شکلی که اگر دوست پرخوری داشته باشید شم هم به همراه او بیشتر می خورید و حتی ممکن است عملی همچون سیگار کشیدن او، شما را هم به این کار بکشاند. تحقیـق روی 5000 فرد بالغ در طول 20 سـال نشـان داده اسـت که خـوش اخلاقی هر فردی روی دوست صمیمی که با او در ارتباط است تأثیر بسیار زیادی می  گذارد. در این تحقیق گسترده اثبات شد که دوست صمیمی که همیشه خوشحال باشد حالات روحی فرد را تا 60 درصد تغییر داده و به سمت بهتر شدن سوق می دهد.

شـادمانی ثمـره گزیـنش هـدف خـوب، بـرنامـه ریـزی بـرای رسـیدن بـه آن و تـلاش در جـهت اجـرای بـرنامـه اسـت. شـادی آسان به دست نمی آید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/۱٠