بهتر است پیاده روی را به عنوان فعالیت ورزشی مورد علاقه خود انتخاب نمائید. همچنین این ورزش مورد نظر را به طور منظم و مرتب انجام دهید. به طور کلی یکی از فعالیتهای بدنی که به سادگی در دسترس شما قرار دارد، پیاده وری می باشد.
فشار روانی (استرس)، زنگ خطری است که درخصوص سلامتی جسمی و روحی به صدا در میآید . این عارضه اولیه بروز بسیاری از بیماریهای جسمی و مشکلات احساسی است. فشار روحی به ویژه در محیطهای کار به احتمال زیاد در مرحلهای از زندگی تأثیر خود را بر ما خواهد گذاشت.

استرس یا فشار روحی را میتوان "عوامل خاص خارجی که در بدن تأثیر میگذارد" تعریف کرد. استرس یک واکنش جسمانی غیر ارادی نسبت به خطر یا یک خواسته است. تعریف انجمن پزشکی آمریکا از فشار روحی، عبارت از هر نوع مداخله است که مزاحم سلامت روانی و جسمانی باشد.
همه ما گاهی درگیر فشار روحی میشویم. فشار روحی ریشه بسیار ی از مشکلات روانی، پزشکی و اجتماعی است. استرس در فضای خانوادگی، خانه؛ محیط کار و همه جا وجود دارد و شما آن را می شناسید.
هر یک از ما دایماً فشارهای روحی بسیاری را با نتایج متعدد آن تحمل می کنیم، فشار روحی تنها هنگامی سلامتی را به خطر میافکند که به طور مؤثر با آن مقابله نشود. ناراحتیها و فشارهای روحی که میتواند خشنودی روحی را کاهش دهد، قادر هستند سلامت جسمانی را نیز زایل کنند. با وجود این مقداری فشاری روحی معمول لازم است. ناراحتیهای روحی از نظر مالی و اقتصادی نیز زیانها و آسیبهائی را بر ما وارد میآورد. فشار روحی سودمند میتواند تعداد کمی از افراد را تبدیل به قهرمان المپیک کند، درصورتی که فشار روحی زیانبخش تعداد زیادی از افراد را دچار یأس و نومیدی میکند. بنابراین باید به چنین نیروی قدرتمندی همواره توجهی خاص مبذول داشت.
موضوع کنترل استرس برای همه جالب است. چه رئیس یک اداره باشید، چه نظامی، چه آشپز، چه خانم خانه دار، همه افراد و کارها در این مسأله دینفعاند، زیرا همه دوست دارند بهتر زندگی کنند. هنگامی که شخص تحت فشار روحی و عصبی قرار داشته و یا ناراحت باشد به صورت خودکار بر روی اطرافیان تأثیر میگذارد.
افراد میتوانند برای مطلوب شدن زندگی راههای گوناگون مقابله با فشار روحی را بیاموزند: آگاهی، تغذیه مناسب و مطلوب، انجام فعالیتهای ورزشی(مانند پیادهروی به طور منظم و مرتب)، آرامش اعصاب، تدبیر یک شیوه زندگی مناسب.
تحقیقات ارتباط قوی میان فشار روحی و ورزش و از جمله پیادهوری را ثابت کرده است بدین گونه که ورزش موجب کاهش پاسخ به فشار روحی، کاهی دوره نقاهت پس از دریافت استرس و کم شدن آسیبپذیری فرد نسبت به بیماریهای ناشی از فشار روحی میشود.
فعالیت ورزشی، به ویژه پیادهروی شیوه فوقالعاده مؤثری برای برطرف کردن فشار روحی است. امروزه میلیونها نفر از مردم و جهان برای مقابله با ناراحتیها و فشارهای روحی روزمره بعد از کار روزانه خود به فعالیتهای جسمانی مانند: نرمش کردن، دویدن در پارک، دوچرخه سواری با دوستان، پیاده روی و غیره میپردازند و از این فعالیتها لذت میبرند.
پیاده روی، بهترین و ارزانترین راه برای کنترل فشار روحی است. پیاده روی، صرفنظر از سرعت گامها، به طور طبیعی میزان استرس را کم میکند. فعالیتهای ورزشی مناسب، به طور قابل توجهی در مقابله با استرس نقش دارند.
ورزشهای آرامبخش مانند: حرکات کششی و دیگر ورزشها مانند: پیادهروی، دویدن و کلاً ورزشهای هوازی موجب افزایش امواج آلفا در مغز میشوند. این موجها الگوی الکتریکی فعالیت مغز میباشد که نشان میدهند ذهن در حال آرامش قرار دارد. پیادهروی منظم و مرتب آندروفینها را که باعث احساسات مثبت در ما میشود در خون وارد میکند.
این ماده خاصیت آرام بخشی دارد. تمرینهای طولانی مدت موجب تحریک مغز برای تولید هورمونهائی به نام "آندروفین" میشود و موجب قطع درد و ایجاد حالت وجد و سرور در فرد میگردند. بدین ترتیب به منظور دست یافتن به امنیت و اطمینان در مواقع کار سخت و یا استرسهای فردی، تقریباً هر ورزشی به شما کمک میکند تا خود را از تنشها، نگرانیها و اضطراب رها سازید.
بهتر است پیاده روی را به عنوان فعالیت ورزشی مورد علاقه خود انتخاب نمائید. همچنین این ورزش مورد نظر را به طور منظم و مرتب انجام دهید. به طور کلی یکی از فعالیتهای بدنی که به سادگی در دسترس شما قرار دارد، پیاده روی میباشد.
پیادهروی، یکی از فعالیتهای منظمی است که برای از بین بردن فشار روانی بسیار سودمند است. به طور کلی با پیادهروی میتوان بر ناراحتیهای روحی و عصبی غلبه کرد. پژوهشگران دانشگاه ایالات کالیفرنیا دریافتند که تنها ۱۰ دقیقه قدم زدن برای افزایش انرژی، تغییر خلق و ایجاد چشمانداز و دیدگاهی مثبت به مدت دو ساعت کافی است.
پیاده روی یک تسکیندهنده عمومی فشار و تنش عصبی است. پیادهروی هورمونها و تولیدات جانبی دیگری را که هنگام شروع واکش ناراحتی روحی در بدن میماند، آزاد میسازند. همچنین انجام پیاده روی منظم و مرتب فرد را در برابر فعالیتهای بعدی ناراحتی روحی در آینده محافظت میکند. پیاده روی به شما انرژی میدهد تا احساس آرامش کنید و از سرزندگی و شادابی خود لذت ببرید و با هرآنچه که در زندگی به ویژه در محیط کارتان روی میدهد، به آسانی برخورد نمائید.
پیادهروی، خستگی جسمی ناشی از پیشآمدهای استرسزا و نیز خستگی عاطفی پدید آمده در زندگی فرد را کاهش میدهد.
امروزه میلیونها نفر از مردم جهان برای مقابله با ناراحتیها و فشارهای روحی روزمره، بعد از کار روزانه خود به فعالیتهای جسمانی مانند نرمش کردن، دویدن در پارک، دوچرخه سواری با دوستان، پیاده روی و غیره میپردازند و از این فعالیتها لذت میبرند.
ورزش سبک (مانند پیاده روی) که به طوری منظم و مرتب انجام شود، ضربان قلب شما را تا اندازهای بالا میبرد و میتواند در از بین بردن فشار روحی معجزه کند.
امروزه ورزش، به ویژه پیاده روی در بسیار از برنامه های سلامتی جسم و روان و کاهش ناراحتیهای روحی، مانند: برنامه کاهش فشار روحی در مرکز پزشکی دانشگاه ماساچوست، کلینیک و روانی در بیمارستان بث و همچنین در برنامه تغییرات جهت دادن بیماریها قلبی دین اورنیش گنجانیده شده است، بنابراین پیادهروی منظم و متعادلی که موجب افزایش اندکاندک ضربان قلب میشود، میتواند تأثیر شگفتانگیزی در برطرف کردن فشار روحی بگذارد.
به طور منظم ورزش مرتب بدن را برای غلبه بر استرس مقاوم میسازد. هنگامی که پیاده روی به درستی انجام گیرد موجب کاهش اثرات زیانبار استرس میشود. حتی گاهی کارهائی مانند قدم زدن در اطراف محل زندگی میتواند ناراحتی شما را به خاطر مشکلات کاری و یا خانوادگی کمتر کند. بدن شما طوری ساخته شده است که تحت فشار روانی، نیاز به تحریک دارد. پیاده روی کنید یا بدوید،هر دو مؤثر است.
به طور کلی پیادهروی بهترین و ارزانترین راه کنترل فشار عصبی است. بهتر است به جای مصرف داروهای عصبی یا خوابآور، هر روز مدتی در فضای آرام به قدم زدن بپردازید. فراموش نکیند پیاده روی، یک آرامش دهنده عمومی و عامل مؤثری در پیشگیری از بروز ناراحتیهای روحی است. به جای انجام دادن ورزشهای سنگین و خسته کننده، به یک پیاده روی آرام در بیرون از شهر یا به پارک محله خود بروید و عمدتاً هرچند دقیقه یک بار مکث کنید و به مناظر اطراف نگاه کنید