قمار بازی بیمارگون :
قمار بازی فعالیت رایجی است حتی اگر خودتان را قمار باز محسوب نکنید افرادی که گرفتار قمار بیمار گون هستند . تمایلی به بیماربازی دارند خیلی نیرومند تر از تمایل یک فرد معمولی است . برخی متخصصان معتقدند که افزایش وقوع قمار بازی بیمار گون مستقیما با رشد فوق العاده قمار بازی مجاز ارتباط دارد . میزان شیوع این اختلال در طول عمر اندکی کمتر از یک درصد بر آورد شده است . قمار بازان بیمارگون به احتمال زیاد مرد – غیر سفید پوست و مجرد هستند و در معرض خطر اختلالهای دیگر از جمله اختلال شخصیت ضد اجتماعی –وابستگی به الکل و نیکوتین دارند .
نظریه ها ودرمان قمار بازی بیمارگون:
دیدگاه زیستی – روانی – اجتماعی مدل مناسبی برای آگاهی یافتن از علتهای این اختلال محسوب می شود . از دیدگاه زیستی دنبال کردن برد کلان توسط قمار باز را می توان شبیه جستجوی تحریک واحساس های لذت بخش از طریق مصرف الکل توسط فرد وابسته به الکل در نظر گرفت . گو اینکه بین این دو تفاوتهایی وجود دارد . پژوهشگران دریافتند افرادی که به قمار بازی وسواسی مبتلا هستند در سییستم دوپامین مغز نابهنجاری هایی دارند که به نا بهنجاری هایی افرادی که مواد را سوء مصرف می کنند شبیه است (برگ – اکلاند –سود راستن –ووردین 1997-بلانکو و همکاران 2001) چند تن از پژوهشگران معتقدند که افراد دارای ویژیگیهای شخصیت خاص برای ابتلا به این اختلال آمادگی دلرند .تصور می شود که سطح بالای تکانشگری یا ترکیبی از سطوح بالای تکانش گری پسیکوپاتی افراد را برای دنبال کردن برانگیختگی ایی که از قمار بازی حاصل می شود آماده می سازد .عوامل اجتماعی و فرهنگی در فرا گیری و ادامه قمار بازی بیمار گون دخالت دارد. با توجه به مدل زیستی – روانی – اجتماعی به نظر میرسد روشهای درمانی که عناصر دیدگاههای گوناگون را ترکیب می کنند بیشتر ین شانس موفقیت را دارند . مداخله های زیستی اثر بخشی بازدارنده های جذب مجدد گزینشی سروتونین مانند : داروهای بظیر کلو می پرامین و فلووکسامین را مورد توجه قرار می دهد (دکاریا و همکاران 1996)در یک تحقیق نالترکسون که برای درمان اختلال های سوء مصرف مواد استفاده می شود نشانه های قمار بازی را کاهش می دهد ( کیم – گرانت – آدسون وشین 2001)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٩