این آزمون توسط دکتر تراویس برادبری و دکتر جین گریوز تدوین شده است.

 

روایی و اعتبار

آلفای کرونباخ آن 88/0 میباشد.

بیانگر قدرت درک و توان واکنش اثر بخش افراد است که در روابط اجتماعی و در بده بستان های روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. هوش هیجانی نوعی استعداد عاطفی است که تعیین میکند از مهارت های خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و حتی کمک میکند خرد را در مسیری درست به کار گیریم. هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و انگیزش ها و خواسته های افراد دیگر است.

در هوش هیجانی بالاترین نمره 100 میباشد و 4 خرده ازمون میباشد

2- آزمونها

1-2- خود آگاهی

خودآگاهی هیجانی: توانایی آگاه بودن وفهم احساس خود. خودابرازی: توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارت های سازنده و برحق خود. عزت نفس: توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود .استقلال: توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی. خود شکوفایی: توانایی درک ظرفیتهای بالقوه و انجام چیزی که می توان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن.

2-2- خود مدیریتی

کنترل تکانه ها و تحمل فشار روانی: توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های آزمایشی و یا کاهش آنها، همچنین توانایی کنترل هیجانات خود. انعطاف پذیری: توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط وموقعیت ها.شادمانی: توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ، خوش بینی: توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرش های مثبت، حتی درصورت بروز بدبختی و احساسات منفی.

3-2- آگاهی اجتماعی

توان حل مسئله: توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حل های مؤثر و بالقوه.آگاهی به واقعیت و واقع گرایی: توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد.

4-2- مدیریت رابطه

روابط بین فردی: توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه میشود. همدلی: توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن. مسئولیت پذیری اجتماعی: توانایی بُروز خود به عنوان یکی از اعضای گروه که دارای حس همکاری مؤثر و سازندگی میباشد.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی
ضمن عرض تشکر از همکاری شما ، خواهشمند است وقتی سؤالات را می خوانید ، برای هر یک از آنها از راهنماییهای زیر استفاده نمایید .و نظر خودرا از هرگز تاهمیشه نسبت به هر پرسش باگذاشتن علامت درمقابل ستون مربوطه اظهارنمایید
ابتدا از طرز تفکر و رفتارخود در وضعیت های مختلف، درذهنتان تصویری واضح وشفاف ایجاد کنید .
بعد، صادقانه بگویید که هرچند وقت یکبار یاباچه فراوانی، رفتار ذکر شده در سؤال راانجام می دهید .
نام و نام خانوادگی : متولد:
مدت همکاری : میزان تحصیلات : عنوان شغلی نوع کار :
ردیف سؤالات هرگز به ندرت گاهی معمولاً تقریباً همیشه
1 به تواناییهای خود اعتماد دارید.            
2 ناتوانایی ها ونارساییهای خودرامی پذیرید .            
3 هیجانهای خودرا ، هنگامی که پیش می آیند ، درک می کنید .            
4 تأثیر رفتار خود در دیگران را متوجه می شوید .            
5 تأثیر دیگران درحالت هیجانی خودرادرک می کنید .            
6 خودتان ،در شرایط سختی که با آنها روبه رو می شوید ، نقش دارید .            
7 می توان روی شما حساب کرد .            
8 با استرس ، خوب کنار می آیید .            
9 تغییر را زود می پذیرید .            
10 دلسردی را بدون ناراحتی تحمل می کنید .            
11 قبل از تصمیمگیری ، راه حلهای مختلف را در نظر می گیرید .            
12 سعی می کنید از هر وضعیتی ، چه خوب و چه بد ، حداکثر بهره را ببرید .            
13 دربرابر میل به حرف زدن یا عمل کردن ، هنگامی که باعث بدترشدن اوضاع میشود ، مقاومت می کنید .            
14 وقتی ناراحت می شوید ، کارهایی را انجام می دهید که بعداً پشیمانی می آورند .            
15 وقتی از چیزی ناراحت هستید ، دیگران را از خود می رنجانید .            
16 انتقاد را می پذیرید .            
17 احساسات دیگران را درک می کنید .            
18 به سرعت جو حاکم بر اتاق را متوجه می شوید .            
19 منظور طرف مقابل را واقعاً متوجه می شوید .            
20 دربین جمع و در کارهای اجتماعی گوشه نشین و ساکت هستید .            
21 در وضعیت های دشوارمستقیماً بادیگران رو در رو می شوید .            
22 با دیگران به خوبی کنار می آیید .            
23 به طور وضوح و مؤثر بادیگران ارتباط برقرار می کنید .            
24 به دیگران نشان می دهید که آنچه احساس می کنید برایتان مهم است .            
25 به طور مؤثر تعارض و مشکل را حل می کنید .            
26 برای کنترل مؤثرتعامل ها ، به احساسات طرف مقابل توجه نشان می دهید .            
27 برای بهتر کنار آمدن با دیگران ، درباره آنها اطلاعات بیشتری به دست می آورید            
28 منظور یا احساس خود رابه دیگران توضیح می دهید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦