این پرسشنامه توسط باردنز و متزکاس ساخته شده .

2- الگوهای سبک رهبری

الگوهای رفتاری دائمی و مستمری است که افراد در هنگام کار با و بوسیله دیگران ازآن استفاده می نمایند و بوسیله افراد درک میشود و شامل:

1-2- سبک مدیریت دموکراتیک انسان گرایانه (آزادمنشانه)

که بیشتر بر روابط انسانی متکی است.

2-2- سبک مدیریت خودکامه (وظیفه گرا)

که این افراد بشدت از اقدامات کنترلی و دستوری استفاده میکنند

3-2- سبک تلفیقی ( اقتضایی)

بنابر مقتضیات خودکامه و یا آزادمنشانه استفاده میکنند

در صورتی که نمره سبک مدیریت بین 1 الی 1- باشد نوع سبک مدیریت تلفیقی اگر مثبت و بیش از 1+ باشد سبک مدیریت خودکامه و اگر منفی و کمتر از 1- باشد سبک مدیریت دموکراتیک انسان گرایانه میباشد.

4-2- نمره تردید در تصمیمگیری

بیانگر شک و تردید در هنگام تصمیمگیری است( نمره بالای 5 تا 35 بیانگر شدت عدم مطلوبیت است).

 

3- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی :
ضمن عرض تشکراز همکاری شما خواهشمنداست هرجمله را به دقت خوانده نظرخود را از (همیشه) تا (هرگز) نسبت به هر پرسش با گذاشتن علامت (×) در مقابل ستون مربوطه اظهار نمایید .
حتی الامکان از پاسخ « گاهی اوقات » استفاده نکنید .
نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات:
شغل:
ردیف عبارات همیشه غالباً گاهی اوقات بندرت هرگز
1 من بعنوان سخنگوی گروه عمل می کنم.          
2 من کارکنان را به اضافه کاری تشویق می کنم .          
3 من به افراد مجموعة کاری خود آزادی انجام کار می دهم.          
4 من افراد را تشویق می کنم تا از رویه های ثابت و واحدی استفاده کنند.          
5 من به افراد تحت امر خود اجازه می دهم که در حل مسأله از قضاوت فردی خود استفاده کنند.          
6 من به افراد گروه خود تأکید می کنم که از گروههای رقیب پیشی بگیرند.          
7 من بعنوان نماینده کارگر صحبت می کنم.          
8 من کارکنان را به تلاش بیشتر ترغیب می کنم.          
9 من تلاش می کنم ایده های خود را در گروه مطرح نمایم .          
10 من به زیردستان خود اجازه می دهم کارشان را همان گونه که آنها فکر میکنند بهتر انجام میدهند ، انجام دهند.          
11 من برای ارتقاء یافتن در سازمان به سختی کار می کنم .          
12 من ابهامات و به تعویق افتادن کارها و نامشخص بودن وضعیت را تحمل می کنم .          
13 اگر مهمانانی در سازمان وجود داشته باشند، با این حال من برای اعضاء گروه صحبت می کنم و نظراتم را ابراز می کنم .          
14 من کارها را سریعتر انجام می دهم .          
15 من افراد را در چرخش شغلی آزاد می گذارم و اجازه می دهم آنها در مشاغل مختلف گردش کنند.          
16 وقتی در گروه ایجاد تنش میشود ، آنرا فرو می نشانم.          
17 وقتی اطلاعات بصورت تفصیلی و جزیی است ، من در جزئیات گرفتار می شوم و سردرگم می گردم .          
18 در جلسات و ملاقاتهایی که در خارج از سازمان دارم ، گروه را معرفی می کنم .          
19 من از دادن آزادی عمل به اعضاء اِکراه دارم.          
20 من خودم تصمیم می گیرم که چه چیزی باید انجام شود وچگونه باید انجام گیرد.          
21 من بـرای افـزایش تولیـد و خـدمت ، افـراد را تحت فشار قرار می دهم.          
22 من به افراد تفویض اختیار می کنم .          
23 کارها را همان طوری که پیش بینی کرده ام ، رخ میدهد.          
24 به افراد گروه اجازه می دهم که از ابتکار فردی در کار استفاده کنند .          
25 انجام وظایف خاصی را به اعضای گروه محول می کنم.          
26 من برای ایجاد تغییرات تمایل دارم.          
27 از اعضای گروه می خواهم که سخت تر کار کنند.          
28 من اعتمـاد و اطمینـان دارم کـه افـراد گروه بدرستی قضاوت میکنند .          
29 من برنامة کاری را که بایستی انجام شود ، برنامه ریزی می کنم.          
30 من از تشریح اقداماتم امتناع می ورزم .          
31 افراد را توجیه و ترغیب می کنم که ایده هایم به صلاح آنهاست.          
32 به افراد گروه برای تعیین سرعت و مراحل کار مربوط به خودشان آزادی عمل می دهم .          
33 اصرار دارم که افراد گروه رکوردهای قبلی خود را بشکنند .          
34 من بدون مشورت با گروه کار می کنم.          
35 از اعضای گروه می خواهم که استانداردهای قانونی و مقرارت را رعایت کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦