این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر 1979 ساخته شد.

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان بعنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلال های مختلف روانی وجود دارند تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند متمایز کند.

بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به تشخیصی خاص در سلسله مراتب بیماریهای روانی نیست بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت روانی است.

 

1-1- اعتبار و روایی

ضریب آلفای 5/86/0 و 82/0گزارش نموده است.

2- مقیاس های ارزیابی

در سلامت عمومی بالاترین نمره 100 میباشد و دارای چهار زیر مقیاس به شرح ذیل میباشد.

1-2- علائم جسمانی (نشانه های بدنی)

شامل مواردی درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است و نشانه های بدنی را دربر می گیرد. این زیر مقیاس، دریافتهای حسی بدنی را که اغلب با برانگیختگیهای هیجانی همراهند، ارزشیابی میکند.

2-2- علائم اضطرابی و اختلال خواب (اضطراب و بیخوابی)

شامل مواردی است که با اضطراب و بیخوابی مرتبطند.

3-2- کارکرد اجتماعی

گستره توانایی افراد را در مقابله با خواسته های حرفه ای و مسائل زندگی روزمره می سنجد و احساسات آنها را درباره چگونگی کنار آمدن با موقعیتهای متداول زندگی، آشکار میکند.

4-2- علائم افسردگی

دربرگیرنده موادی است که با افسردگی وخیم و گرایش به خودکشی مرتبطند.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخ گویی گرامی
می خواهیم بدانیم که در چند هفته گذشته، ناراحتی جسمانی داشته اید و یا به طور کلی، وضع عمومی سلامت شما چگونه بوده است. لطفا روی پاسخی که فکر می کنید بیشتر ار پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد، عدد ( 1 ) بنویسیدد. یادتان باشد می خواهیم وضع کنونی و اخیر شما را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشته است.
نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات:
شغل:
ردیف سوالات حد مورد قبول
1 احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سلامت خوبی برخوردارید؟ بیش از حد معمول در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
2 احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش موثر احتیاج دارید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
3 احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
4 احساس کرده اید که بیمار هستید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
5 دچار سردردهایی شده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
6 در سر خود احساس سنگینی یا فشار کرده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
7 احساس سرمای شدید یا گرفتگی کرده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
 
8 خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
9 اغلب هنگام شب، پس از به خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
10 احساس کرده اید که مدام خسته اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
11 عصبی و بد خلق شده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
12 بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشت زدگی شده اید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
13 احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده است؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
14 همواره عصبی و برآشفته هستید؟ به هیچ وجه در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
 
15 به گونهای برنامه ریزی کرده اید که خود را مشغول و سرگرم نگهدارید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیار بدتر از معمول
16 برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟ کمتر از معمول در حد معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
17 روی هم رفته احساس می کنید کارها را خوب انجام دادهاید؟ بهتر از معمول تقربیاً در حد معمول بدتر از معمول بسیار بدتر از معمول
18 از روشی که برای انجام وظیفه خود به کار برده اید راضی هستید؟ بیش از معمول تقربیاً در حد معمول کمتر از معمول بسیارکمتر از معمول
19 احساس می کنید نقش موثری در کارها دارید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیارکمتر از معمول
20 احساس می کنید قادر به تصمیمگیری در امور هستید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیارکمتر از معمول
21 می توانید از انجام فعالیتهای عادی خود لذت ببرید؟ بیش از معمول در حد معمول کمتر از معمول بسیارکمتر از معمول
 
22 خود را فرد بی ارزشی می دانید؟ به هیچ وجه نه بیش از حد معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
23 احساس می کنید زندگی کاملا نا امید کننده است؟ به هیچ وجه نه بیش از حد معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
24 احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟ به هیچ وجه نه بیش از حد معمول بیش از معمول بسیار بیشتر از معمول
25 درباره امکاناتی فکر کرده اید که می توانند شما را از شر خودتان خلاص کنند؟ هرگز چنین فکر نمی کنم به ذهنم خطور کرده است قطعاً چنین است
26 بارها فکر کرده اید که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری را نمی توانید انجام دهید؟ به هیچ وجه نه بیش از حد معمول بیش از معمول بسیار بدتر از معمول
27 احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راحت شوید؟ به هیچ وجه نه بیش از حد معمول بیش از معمول بسیار بدتر از معمول
28 احساس می کنید که فکر از بین بردن خود، ذهنتان را مشغول کند؟ هرگز چنین فکر نمی کنم گاهی به ذهنم می آید قطعاً چنین است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦