پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی HSS

1- روایی و اعتبار

آلفای کرونباخ برابر 0/84 میباشد.

2- آزمونها

در استرس شغلی بیمارستانی بالاترین نمره 100 میباشد و دارای یازده خرده آزمون به شرح ذیل میباشد.

1-2- گرانباری(بارکاری) نقش

به این معنی است که فرد نتواند از پس انجام کاری که بخشی از شغل معینی است برآید که این گرانباری ممکن است ناشی از نداشتن وقت کافی برای انجام کار(گرانباری کمی) یا نداشتن مهارت لازم برای انجام کار(گرانباری کیفی) باشد.

2-2- بی کفایتی (کم باری نقش)

یعنی وضعیتی که در آن از مهارتهای شخص بطور تمام و کامل استفاده نمیشود.

3-2- ناسازگاری (دوگانگی) نقش

زمانی رخ میدهد که تن دادن به مجموعهای از الزام های شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزام های شغلی، مغایر و یا به کل ناممکن است به عبارت دیگر زمانی است که فرد از دو سو در معرض انتظارات، خواست ها و فشارهای متضاد قرار می گیرد.

4-2- ابهام نقش

زمانی که اطلاعات کافی در مورد نقش فرد در محیط کارش در اختیار او قرار نگیرد و در نتیجه فرد نداند که چه انتظاری از او برای انجام شغلش دارند بوجود می آید.

5-2- روابط با ماموفق

کیفیت رابطه با سرپرستان و رهبران را می سنجد و عدم ارتباط موثر مانند سوء تفاهمات، احساسات جریحه دار شده و پیامهایی که به خوبی درک نمیشود ریشه بسیاری از مشکلات است.

6-2- روابط با همکار

کیفیت رابطه با همکاران را می سنجد و عدم ارتباط موثر مانند سوء تفاهمات، احساسات جریحه دار شده و پیامهایی که به خوبی درک نمیشود ریشه بسیاری از مشکلات است.

نوبت کاری: به کار کردن در ساعتهایی خارج از ساعات معمولی کار روزانه (از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر) اطلاق میشود.

7-2- عوامل فیزیکی

شامل سر و صدا، میزان نور و گرما و سرمای محیط کار است.

8-2- عوامل شیمیایی

شامل مواد سمی و مواد شیمیایی است که در محل کار استفاده میشود.

9-2- عوامل بیولوژیکی

عواملی که منشا ایجاد بیماری ها در دسته ای از افراد میشوند شامل ویروس ها، باکتریها، قارچها و ...

10-2- عوامل ارگونومیک

ارگونومی تطابق علمی کار و محیط کار با مشخصات فیزیکی و روانی انسان است شامل فضای کار و ارتفاع سطح کار، طراحی سیستمهای کاری، طراحی روشهای کاری و وضعیت بدن در هنگام کار، کار ایستایی، حمل و جابجایی و بلند کردن اجسام سنگین.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی          
ضمن عرض تشکر از همکاری شما ، خواهشمند است ، برای هر یک از سؤالات بعد از فکر کردن صادقانه نظر خودرا از هرگز تا در همواره به هر عبارت باگذاشتن عدد( 1 )درمقابل ستون مربوطه اعلام فرماید .
نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات
شغل: نوع کار: تاهل:
ردیف   هرگز بندرت بعضی اوقات اغلب همواره
1 احساس میکنم که از استعدادها و تواناییهای من در محل کار استفاده میشود.          
2 در محل کار خود درباره کارهایی که انجام میدهد تردید دارم.          
3 ار من انتظار میرود که بیشتر از ظرفیت خود در محل کار، خدمت کنم.          
4 اصولی را که بر اساس آن ارزشیابی می شوم می شناسم.          
5 احساس می کنم مسئولیت زیادی در راستای حفظ جان دیگران دارم.          
6 احساس می کنم از مهارتهای من در محل کار به نحو احسن استفاده میشود.          
7 فرصت کافی برای انجام کارها و وظایفم دارم.          
8 احساس میکنم قابلیتهای من بیشتر از حدی است که شغل من به آن نیاز دارد.          
9 احساس میکنم آینده شغلی من خوب است.          
10 دوست داشتم همکاران بیشتری داشته باشم تا بتوانم پاسخگوی انتظاراتی که در محیط کار از من میرود باشم.          
11 در محل کار مسئولم از من میخواهد کاری را انجام دهم که مغایر گفته اوست.          
12 باید با سرعت زیاد کار کنم.          
13 احساس می کنم می دانم در محیط کارم دقیقا چه انتظاری از من دارند.          
14 احساس میکنم بین ناهماهنگیهای محیط کار گرفتار شده ام.          
15 به روشنی آگاهم در محل کار چه انتظاراتی از من دارند.          
16 به وظایف و مسئولیتهایم آگاهی دارم.          
17 آنچه که انجام می دهم منطبق با همان است که در شرح وظایف اینجانب آمده است.          
18 در برخورد با مشکل می توانم روی کمک مدیرم حساب کنم.          
19 سرپرست من در محل کار مرا تشویق میکند.          
20 درباره مطلبی که مرا ناراحت کرده می توانم با رئیسم صحبت کنم.          
21 زمانی که با مشکل کاری مواجهم، همکارانم کمک میکنند.          
22 در محیط کار شدت و ضعف نور باعث خستگی زودرس میشود.          
23 از احترام کافی و لازم از سوی همکارانم در محل کار برخوردارم.          
24 اگر در یک شیفت ثابت صبح کار می کردم، رضایت بیشتری بدست می آوردم.          
25 کار در شیفتهای عصر و شب و ایام تعطیل بیشتر از کار در شیفت صبح مرا خسته میکند.          
26 در محیط کار در معرض سر و صدای زیای قرار دارم.          
27 با همکاران خود احساس نزدیکی و صمیمیت می کنم.          
28 در محیط کار بیماریهایی نظیر ایدز و هپاتیت و ... تهدیدی برای من است.          
29 در محیط کار خود در معرض مواد سمی قراردارم.          
30 مواد شیمیایی و بخارات حاصل از آن سلامت جسمی ام را تهدید میکند.          
31 در محیط کارم، فشار وارده به عضلات خاصی زیاد است.          
32 احساس میکنم نوع کار و محیط کارم با مشخصات فیزیکی و روانی من سازگار است.          
33 احساس می کنم در فصول مختلف سال سیستم سرمایش و گرمایش در محل کارم تنظیم لازم دارد.          
34 از وسایل مناسب نظیر صندلی و ابزار کاری و وسایل حفاظتی در برابر خطرات احساس رضایت دارم.          
35 در محیط کار در معرض بیماریهای عفونی قرار دارم.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦