هرم اولیه توسط درگوتیس، لیپمن و کوری در سال 1973 تدوین شد و در سال 1976 توسط درگوتیس و ویکلزوراک تجدید نظر شد.

 

نمره های « پرخاشگری، اضطراب، وسواس، حساسیت فردی، شکایات جسمانی، تصورات پارانوئیدی، افسردگی، ترس مرضی » بالاتر از 2 نشان از بیماری است در حد 1 نشان از زمینه بیماری است و هر چه به صفر نزدیک شود بهتر است. نمره 1 در روانپریشی نشان از مشکلات روان رنجورخویی دارد و هرچه به صفر نزدیک شود بهتر است. داشتن نمره بالاتر از 2 در بقیه آیتم های این آزمون نشان از زمینه های بیماری زا است و یا ایجاد کننده زمینه آن میباشد. و داری 16 خرده ازمون میباشد و شامل:

پیوستگی بین شاخصها در نمودار فقط به لحاظ تسهیل در مشاهده نتایج در نمودار است.

2- شاخصهای آزمون

1-2- پرخاشگری

پرخاشگری به صورت بالقوه خطرناک نیست زیرا هدف کارکردی آن نابود ساختن موانع موجود در محیط است و از نظر تکاملی پرخاشگری نیرو را در جهت دفاع از خود بسیج میکند. امّا بعضی اوقات که پرخاشگری بدون وجود مانع واقعی باعث نابودی و صدمه زدن میشود خطرناک خواهد شد.

2-2- اضطراب

ادراک واقعی فرد از آسیب و خطر است که این خطر دارای دو منبع درونی و یا بیرونی است.

3-2- وسواس

وسواس رفتارهای عملی و فکری تکرار شونده که خود فرد آنها را به ناچار و به گونهای غیر قابل مقاومت انجام میدهد و علاوه بر اینها، انجام فعالیتها، رفتارها و تجاربی که نشان دهنده نوعی باریک بینی عمومی است و به نظر دقیق بودن را نشان میدهد نیز ممکن است نشانه وسواس باشد که در کارهای خاص توسط افراد صورت می گیرد که فقط از روی ناآگاهی و بیماری میباشد.

4-2- حساسیت فردی

حساسیت فردی در روابط متقابل به احساس عدم کفایت و حقارت فرد بالاخص در مقایسه با دیگران تأکید دارد. دست کم گرفتن خود، احساس عدم آرامش، احساس درک نشدن توسط دیگران، احساس خجالت و راحت نبودن در مقابل جنس مخالف، احساس دوستانه نبودن رفتار دیگران با فرد در ایجاد حساسیت بین فردی نمود مییابد.

5-2- شکایات جسمانی

شکایات جسمانی نشانة ناراحتیهای ناشی از ادراک عملکرد ناسالم بدن است و در نتیجه به صورت شکایاتی از عملکرد سیستم قلبی- عروقی، گوارش و تنفس تظاهر مینماید. سر دردهای تکرار شونده، کمر دردها، دردهای عضلانی و شکایات جسمانی مربوط به حالات اضطرابی نیز می باشند.

6-2- روان پریشی

روان پریشی شامل یک حالت گوشه گیرانه و انزوا و نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا علائم اصلی اسکیزوفرنیا مانند هذیان و انتشار فکر میگردد.که در بر گیرنده تدریجی اختلال از یک حالت خفیف بیگانگی تا روان پریشی حاد میباشد.

7-2- تصورات پارانوئیدی

تصورات پارانوئیدی که ایجاد رفتارهای پارانوئیدی میکند را به عنوان اختلال در تفکر مطرح می سازند برون فکنی ریشه همه اتفاقات، پرخاشگری، سوء ظن، خود بزرگ بینی، خود محوری و ترس از دست دادن خود مختاری و هذیان است.

8-2- افسردگی

افسردگی شامل خلق و خوی افسرده، بی علاقگی نسبت به لذات زندگی، نداشتن انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی، احساس ناامیدی، افکار خودکشی و دیگر جنبه های شناختی و جسمانی میباشد.

9-2- ترس مرضی

ادراک آسیب یا خطر، ترس را برانگیخته می سازد، ترس تلاشهای کنار آمدن را برانگیخته نموده و یادگیری مهارت های کنار آمدن را آسان می سازد. در ترس مرضی ادراک آسیب یا خطر همیشگی بوده و در موردی حتی بدون دلیل واقعی، عملکرد فرد را ضعیف مینماید.

10-2- بی اشتهایی

فرد به دلایل متفاوتی مانند یک مکانیزم دفاعی تمایل به خوردن را از دست داده تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

11-2- زیاد خوردن

فرد به دلایل متفاوتی مانند یک مکانیزم دفاعی، تمایل به خوردن بی قاعده و زیاد دارد تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

12-2- فکر زیاد راجع به مرگ و میر

فرد به دلایل متفاوتی مانند از دست دادن عزیزی یا وسواس های مذهبی، بی قاعده، زیاد به مرگ فکر میکند تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

13-2- دیر خوابیدن (مشکل در خواب رفتن)

فرد به دلیل متفاوتی مانند نگرانی، بی قاعده و دیر به خواب میرود تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

14-2- زود بیدار شدن از خواب

فرد به دلیل متفاوتی مانند نگرانی از خواب ماندن، بی قاعده و زود از خواب بیدار میشود تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

15-2- بد خوابی( بیدار شدن مکرر درست در هنگام خواب)

فرد به دلیل متفاوتی مانند نگرانی مکرراً از خواب بیدار میشود تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

16-2- احساس گناه و تقصیر کردن

فرد به دلیل متفاوتی مانند به درستی انجام ندادن فرایض دینی، خطاهای دوره نوجوانی و جوانی بی قاعده احساس گناه و تقصیر میکند تا حدی که ممکن است او را دچار مشکلات جسمانی و روانی کند.

 

3- انجام آزمون

 

پاسخگوی گرامی :
در زیر قسمتی از مسائل و مشکلاتی که گاهی اوقات مردم با آنها روبرو میشوند آمده است.لطفاً عبارات را به دقت بخوانید وپاسخی که به بهترین نحو ، نظر شما را در رابطه با آن عبارت نشان میدهد از به هیچ وجه تا بسیار زیاد عدد ( 1 ) بگذارید .
نام ونام خانوادگی: سن: تحصیلات:
شغل:  
ردیف سوالات به هیچ وجه کمی تا حدی زیاد بسیار زیاد
1 آیا ازهفته گذشته تا به امروز سردرد داشته اید ؟          
2 آیا ازهفته گذشته تا به امروز عصبی بوده اید و یا از داخل بدن احساس لرزش داشته اید ؟          
3 آیا ازهفته گذشته تا به امروزافکار، عقاید یا کلمات ناخوشایند و نامربوطی مرتباً وارد ذهن شما شدهاندکه رهایتان نکند؟          
4 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دچار ضعف ، بی حاالی و یا سرگیجه بوده اید ؟          
5 آیا ازهفته گذشته تا به امروز نسبت به روابط زناشویی بی میل شده اید؟          
6 آیا ازهفته گذشته تا به امروز ایرادگیر یا بهانه جو شده اید؟          
7 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این اعتقاد راداشته اید که شخص دیگری می تواند افکار شما را از راه دورکنترل کند؟          
8 آیااز هفته گذشته تا به امروز احساس کرده ایدکه دیگران باعث ناراحتیها و گرفتاریهای شما هستند ؟          
9 آیا ازهفته گذشته تا به امروز فراموشکار شده اید؟          
10 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در کارها بی توجه و بی دقت شده اید؟          
11 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دلخور یا عصبانی شده اید؟          
12 آیا ازهفته گذشته تا به امروز درد در ناحیه قلب یا سینه داشته اید؟          
13 آیا ازهفته گذشته تا به امروز از رفتن به جاهای باز یا خیابان احساس ترس کرده اید ؟          
14 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زور و بنیه سابق را ندارید و زود خسته می شوید ؟          
15 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده که به زندگی خود خاتمه دهید ؟          
16 آیا ازهفته گذشته تا به امروز صداهایی به گوشتان می آید که دیگران نمی توانستند آنها را بشنوند ؟          
17 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید ؟          
18 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که به بیشتر مردم نمیشود اعتماد کرد ؟          
19 آیا ازهفته گذشته تا به امروز زود به گریه افتاده اید ؟          
20 آیا ازهفته گذشته تا به امروز بی اشتها شده اید ؟          
21 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در روابط اجتماعی و یا در رابطه با دیگران احساس خجالت کرده اید ؟          
22 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که در یک بن بست گیر کرده اید که راه پیش و پس ندارید ؟          
23 آیا ازهفته گذشته تا به امروز ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید ؟          
24 آیاازهفته گذشته تا به امروزطوری عصبانی شده اید که نتوانید جلوی خودتان را بگیرید (به اصطلا ح از کوره در رفته اید) ؟          
25 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که بترسید تنها از خانه بیرون بروید ؟          
26 آیا ازهفته گذشته تا به امروز برای هر چیز کوچکی خود را سرزنش کرده اید ؟          
27 آیا ازهفته گذشته تا به امروز کمر درد داشته اید ؟          
28 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کارهایتان پیشرفت نمیکند ؟          
29 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس تنهایی کرده اید ؟          
30 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس غمگینی داشته اید ؟          
31 آیا ازهفته گذشته تا به امروز برای هر چیزی به شدت نگران و دلوا پس شده اید ؟          
32 آیا ازهفته گذشته تا به امروز نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید ؟          
33 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس ترس داشته اید ؟          
34 آیا ازهفته گذشته تا به امروز حساس و زود رنج شده اید ؟          
35 آیا ازهفته گذشته تا به امروزاین احساس ر اداشته ایدکه سایرین از افکار خصوصی شما که به کسی نگفته اید باخبر میشوند؟          
36 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که دیگران شما را درک نمیکنند و یا با شما همدردی نمیکنند ؟          
37 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شمارا دوست ندارند ؟          
38 آیا ازهفته گذشته تا به امروز برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور بوده اید آهسته کار کنید ؟          
39 آیا ازهفته گذشته تا به امروز تپش قلب داشته اید ؟          
40 آیا ازهفته گذشته تا به امروز حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید ؟          
41 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس حقارت داشته اید یا خود را از دیگران کمتر یا پایین تر حس کرده اید ؟          
42 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس درد و کوفتگی در عضلات بدنتان داشته اید ؟          
43 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران شما را زیر نظر دارند یا درباره شما حرف می زنند ؟          
44 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در بخواب رفتن مشکل داشته اید ؟          
45 آیا ازهفته گذشته تا به امروز وقتی کاری را انجام می دادید مجبور بودید آن را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید درست انجام دادهاید ؟ مثلا چند بار امتحان کنید که ببینیددر بسته است یا خیر ؟          
46 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در تصمیم گرفتن مشکل داشته اید ؟          
47 آیا ازهفته گذشته تا به امروز از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس کرده اید ؟          
48 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس تنگی نفس داشته اید ؟          
49 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دچار حالت گُرگرفتگی یا سرما شده اید ؟          
50 آیا ازهفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها را نکنید یا بعضی جاها نروید ؟          
51 آیا ازهفته گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که حس کنید مغزتان کار نمیکند ؟          
52 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید بدنتان خواب میرود یا گزگز ( مورمور ) میشود ؟          
53 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در گلویتان احساس گرفتگی کرده اید مثل اینکه چیزی در گلویتان گیر کرده باشد ؟          
54 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست دادهاید ؟          
55 آیا ازهفته گذشته تا به امروز تمرکز حواس نداشته اید؟ یعنی در جمع کردن حواس خود روی کارها مشکل داشته اید ؟          
56 آیا ازهفته گذشته تا به ا مروز در بعضی از قسمت های بدن احساس ضعف و سستی داشته اید؟          
57 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دچار فشارهای روحی و گرفتگی بوده اید ؟          
58 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در دست ها و پاها احساس سنگینی کرده اید ؟          
59 آیا ازهفته گذشته تا به امروز زیاد به فکر مرگ و مردن بوده اید ؟          
60 آیا ازهفته گذشته تا به امروز پر خوری داشته اید ؟          
61 آیا ازهفته گذشته تا به امروز وقتی مردم به شما نگاه میکنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید ؟          
62 آیا ازهفته گذشته تا به امروز افکاری به ذهنتان آمده که حس کنید مال خودتان نیست و دیگران آنها را توی مغز شما گذاشته اند ؟          
63 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در خودتان میل شدیدی به آزار رساندن و زدن دیگران احساس کرده اید ؟          
64 آیا ازهفته گذشته تا به امروز بعضی صبحها زودتر از حد معمول بیدار شده اید ؟          
65 آیا ازهفته گذشته تا به امروز مجبور بوده اید بعضی کارها همچون شستن، شمردن و دست زدن به اشیاء را تکرار کنید ؟          
66 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دچار بدخوابی بوده اید و یا چندین بار در شب از خواب بیدار شده اید ؟          
67 آیا ازهفته گذشته تا به امروز میل شدیدی به شکستن اشیاء و خورد کردن آنها داشته اید ؟          
68 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دارای افکار و عقایدی هستید که مخصوص خودتان است و دیگران آن عقاید و افکار را ندارند ؟          
69 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در موقع روبه رو شدن با دیگران زیاد از حد به رفتار و حرکات خود توجه داشته اید ؟          
70 آیا ازهفته گذشته تا به امروز وقتی در جمع بوده اید و همچنین در بازار و میهمانی ها احساس ناراحتی کرده اید ؟          
71 آیا ازهفته گذشته تا به امروز حتی کارهای کوچک برایتان سخت و مشکل بوده است ؟          
72 آیا ازهفته گذشته تا به امروز دچار وحشت زدگی شده اید ؟          
73 آیا ازهفته گذشته تا به امروز در مقابل دیگران یا جمع از اینکه چیزی بخورید احساس ناراحتی کرده اید ؟          
74 آیا ازهفته گذشته تا به امروز با مردم زیاد جر و بحث و درگیری داشته اید ؟          
75 آیا ازهفته گذشته تا به امروز از تنها ماندن ترس و واهمه داشته اید ؟          
76 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که دیگران ارزشی برای کار هایتان قائل نیستند ؟          
77 آیا ازهفته گذشته تا به امروز حتی وقتی با دیگران بوده اید احساس تنهایی کرده اید ؟          
78 آیا ازهفته گذشته تا به امروز گاهی طوری ناراحت و بی قرار شده اید که نتوانید یک جا آرام بگیرید ؟          
79 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس بی مصرفی و بدرد نخوردن داشته اید ؟          
80 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته اید که اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد؟          
81 آیا ازهفته گذشته تا به امروز داد و فریاد راه انداخته اید و یا چیزهایی را پرتاب کرده اید؟          
82 آیا ازهفته گذشته تا به امروز ترس از افتادن و از حال رفتن در کوچه و خیابان یا در انظار مردم داشته اید ؟          
83 آیا ازهفته گذشته تا به امروز ترس از اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده میکنند ، داشته اید ؟          
84 آیا ازهفته گذشته تا به امروز درباره امور جنسی افکاری داشته اید که شما را نگران کند ؟          
85 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که به خاطر گناهی که مرتکب شده اید مستوجب تنبیه و مجازات هستید ؟          
86 آیا ازهفته گذشته تا به امروز اعتقاد و تصورات ترس آمیز داشته اید ؟          
87 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این اعتقاد را داشته اید که عیب و نقص مهمی در بدنتان پیدا شده است ؟          
88 آیا ازهفته گذشته تا به امروز این احساس را داشته ایدکه در این دنیا با کسی صمیمی نیستید ؟          
89 آیا ازهفته گذشته تا به امروزگناه و تقصیر داشته اید ؟          
90 آیا ازهفته گذشته تا به امروز احساس کرده اید دچار بیماری فکری شده اید ؟          

 
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦