آزمون پذیرش اجتماعی :

گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند ، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایظی پاسخ یکسان به سوالات می دهند حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد . گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند . اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود .
حرف زدن و رفتار کردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می نامند .

یکی از تستهایی معروف برای سنجش پذیرش اجتماعی پرسشنامه حاضر هست که توسط " کروان " و " مارلو " ساخته شده . با پاسخگویی به این پرسشنامه می توانید به تمایل خودتان به مورد پذیرش اجتماعی بودن پی ببرید .
این تست مخصوص افراد بالای 16 سال هست .

دستورالعمل :
لطفاً سوالات زیر را به دقت بخوانید . اگر با سوال موافق باشید " ص " و اگر مخالف بودید " غ " را انتخاب کنید . حتی الامکان سریع کار کنید و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید .

1- پیش از آنکه رای بدهم تواناییهای همه نامزدها را عمیقاً بررسی می کنم.
2- اگر قرار باشد خلاف کنم تا به یک بیچاره کمک کنم ، تردید نمی کنم .
3- اگر تشویق نشوم گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .
4- هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .
5- گاهی در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .
6- وقتی کارها طبق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .
7- همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .
8- شیوه نشستن من سر میز غذا ، در رستوران و در خانه یکسان است .
9- اگر بتوانم بدون بلیت وارد سینما بشوم و مطمئن باشم که کسی متوجه نخواهد شد این کار را انجام می دهم .
10- بارها برایم اتفاق افتاده است که یک فعالیت یا یک کار را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم .
11- دوست دارم به موقع بدگوییها را بازگو کنم .
12- در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم حتی اگر حق با آنها بود .
13- مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم .
14- اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه دیگران قرار گیرم .
15- برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم .
16- همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم .
17- همیشه سعی می کنم تا آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل درآورم .
18- برایم دشوار نیست که با آدمهای بددهن کنار بیایم .
19- گاهی سعی می کنم تا به جای بخشیدن و فراموش کردن انتقام بگیرم .
20- وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم .
21- همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند .
22- گاهی واقعاً اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد .
23- گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم .
24- هرگز اجازه نمی دهم که کسی به جای من تنبیه شود .
25- اگر از من بخواهند تا در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نمی شوم .
26- هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده دشمنی نکرده ام .
27- بدون آنکه جوانب کار را بررسی کنم هرگز به مسافرت طولانی نمی روم .
28- گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم .
29- هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم .
30- گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند عصبانی می شوم .
31- هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم .
32- گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند .
33- هرگز به طور آگاهانه چیزی را نگفته ام که فردی را آزرده خاطر سازد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱٦