فهرست وارسی افکار وسواسی

 
 

 

نام: سن:

تاریخ: جنس:

 

برخی از مردم علی‌رغم میل و اراده‌شان، افکار معینی وارد ذهن‌شان می‌شود و آنها نمی‌توانند این افکار را از سرشان بیرون کنند.

می‌توانید به افکار فهرست شد‌ة زیر، بر حسب شدت ناراحتی‌ای که این افکار طی هفته گذشته در شما ایجاد کرده‌اند رتبه‌های صفر تا 4 را بدهید.

0: اصلاً این فکر برایم مشکلی ایجاد نکرد.

1: کمی این فکر برایم مشکل ایجاد کرد.

2: اغلب این فکر برایم مشکل ایجاد می‌کرد.

3: بسیار فراوان این فکر برایم مشکل ایجاد می‌کرد.

4: به طور مداوم این فکر برایم مشکل ایجاد می‌کرد.

 

___ 1- فکر می‌کنم ممکن است «آلوده» شوم.

___ 2- من از این بابت که اشیا و اثاثیه همیشه باید سر جای خودشان باشند، خیلی نگرانم.

___ 3- از فراموش کردن در هراسم بنابراین لازم است همیشه به خود آنچه را انجام داده‌ام، خاطر نشان کنم.

___ 4- فکر می‌کنم مسئول هر خطایی که در دنیا اتفاق می‌افتد، هستم.

___ 5- نیاز به آمرزش دارم.

___ 6- فکر می‌کنم ممکن است در حضور دیگران ژستهای ابلهانه به خود بگیرم.

___ 7- احساس می‌کنم مسئول اتفاقاتی هستم که برای دیگران رخ می‌دهد (سوانح، بیماری و ...)

___ 8- از این موضوع که امور باید اصلاح شوند و به قاعده درآیند، دلنگرانم.

___ 9- لغات سمجی هستند که مدام وارد ذهنم می‌شوند.

___ 10- مجبورم لغات یا اعدادی را ادا کنم تا جلوی وقوع فجایع را بگیرم.

___ 11- همیشه باید به کمال دست یابم.

___ 12- اگر لباسهای بخوبی شسته شده با لباسهای تنم تماس یابند یا سهواً انگشتانم به آنها بخورند احساس اجبار و اضطرار می‌کنم

دوباره آنها را بشویم.

___ 13- به محض اینکه به ذهنم خطور کند که آیا فراموش کرده‌ام شیر آب یا گاز را ببندم، درها را قفل کنم، چراغها را خاموش کنم،

مجبور می‌شوم وارسی کنم.

___ 14- حس می‌کنم به محض اینکه شخص دیگری به شی‌ای دست زند یا از آن استفاده کند، آن شی کثیف می‌شود.

___ 15- وقتی چاقو یا هر شی تیز دیگر را می‌بینم نمی‌توانم از این فکر که ممکن است به شخصی آسیب بزنم، خلاصی یابم.

___ 16- حس می‌کنم به دیگران آسیب شدیدی وارد کرده‌ام.

___ 17 فکر می‌کنم اندیشه‌ام می‌تواند منجر به مرگ خودم یا دیگران شود.

___ 18- احساس اجبار و اضطراب می‌کنم تا تمامی چیزهایی را که از بیرون می‌آیند، بشویم.

___ 19- فکر می‌کنم بدون آنکه بخواهم ممکن است به کسی آسیب بزنم یا حتی او را بکشم.

___ 20- حس می‌کنم به محض اینکه به کثیفی یا آلودگی فکر کردم، مجبورم خودم را بشویم.

___ 21- مجبور می‌شوم تا یک چیز را بارها بخوانم یا بنویسم تا مطمئن شوم آن چیز را خوانده یا نوشته‌ام.

___ 22- چون مطمئن نیستم چه انجام داده‌ام، مجبورم بیش از یکبار وارسی انجام دهم.

___ 23- فکر می‌کنم همین که شخصی با مواد زائد بدنی تماس یافت (عرق، بزاق، ادرار، اسپرم)، خطرناک می‌شود و می‌تواند لباسهایم

و تمامی چیزهایی را که به من متعلق است، آلوده سازد.

___ 24- احساس بدی می‌یابم اگر فکر کنم نتوانستم چیزی را دقیقاً آن‌گونه که می‌خواستم انجام دهم، به انجام رسانم.

___ 25- همین که متوجه گرد و غبار روی مبلها یا آشغال روی زمین می‌شوم حس می‌کنم مجبورم آنها را تمیز کنم.

___ 26- فکر می‌کنم ممکن است به خودم یا شخص دیگری آسیب وارد کنم و این فکر بدون دلیل رخ می‌دهد.

___ 27- شدیداً نگران میکروبها و بیماریها هستم.

___ 28- حس می‌کنم مجبورم توی ذهنم اشیا را بشمارم.

___ 29- هر فکر دیگری که شما را مشوش می‌سازد (آنها را بنویسید و نمره‌ای به آنها بدهید)

  

از بووارد، مولارد، کوتراکس و گیورین ............

سلسله مراتب وسواسهای فکری بیمار

 

............................................................................................................................................................................l

لطفاً افکار ، تصورات و تکانه های ترسناک و ناراحت کننده خود را به ترتیب از حداقل موارد ناراحتی تا حداکثر فهرست بندی کنید . در ستون آخر درجه ناراحتی هر مورد را از 0 ( بدون ناراحتی ) تا 10 ( حداکثر ناراحتی ) ذکر کنید .

 

میزان ناراحتی ( 0 تا 10 )

فکر / تصور / تکانه

رتبه

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

   

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦