بررسی وسواسها

 
 

 

 

 

زمان

فراوانی

مدت زمانی که به طول انجامید

بالاترین میزان ناراحتی(100-0)

بالاترین میزان میل به رفتار اجباری (100-0)

محرک برانگیزاننده آن چه بود؟ کی و کجا اتفاق افتاد؟

قبل از 7 صبح

         

10-7

         

1-10

         

4-1

         

7-4

         

10-7

         

بعد از 10 شب

         
 

 

 
 

 

 

 

زمان

فراوانی

مدت زمانی که به طول انجامید

بالاترین میزان ناراحتی(100-0)

بالاترین میزان میل به رفتار اجباری (100-0)

محرک برانگیزاننده آن چه بود؟ کی و کجا اتفاق افتاد؟

قبل از 7 صبح

         

10-7

         

1-10

         

4-1

         

7-4

         

10-7

         

بعد از 10 شب

   

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦