OCDدر کودکان:

در پسرها دو برابر دخترها می باشد. پسرها معمولاً از خانواده ای می باشند که یکی از اعضای آم مبتلا به OCD و یا سندروم تورتن و یا دارای نشانه های تیک بوده است. کوچکترین کودکی که OCD مبتلا شده است هیجده ماه بوده است در شش سالگی به طور قطع تشخیص داد که کودک مبتلا به OCD است . رایج ترین وسواس در کودکان وسواسی نظم و ترتیب وشمارش است . معمولاً کودکان کمتر به اینکه دیگران درباره OCD آنها چه فکر می کنند اهمیت می دهند و کمتر OCD خود را مخفی می کنند.

در کودکان مبتلا به OCD نقش عوامل بیولوژیکی و زیستی بسیار بالا می باشدو تحقیقی بر روی گروه کوچکی از کودکان مبتلا به OCD و یا تیک در جریان است که نشان می دهد عفونتی که در اثر گلو درد حاصل می شود ممکن است باعث شود که بدن کودکان ماده ای ترشح کند که این عفونت رااز بین ببرد یعنی در واقع با عفونت استروپتوکوک مبارزه کند که نوعی عکس العمل سلول های عصبی مغز می باشد. به نظر می رسد که عکس العمل ها در مغز باعث تغییرات رفتاری و عاطفی شوند . این بیماری به نام پانداس شناخته می شود . این امر تأیید می کند که چرا کودکان بعد از آنکه دچار عفونت گلو می شند به طور ناگهانی علایم OCD از خود نشان می دهند . این نوع OCD کودکان باید همانند سایر کودکان OCD معالجه شود و درمان آن بهتر است از طریق رفتار درمانی شناختی و یا در صورت لزوم از طریق دارو درمانی انجام شود.

 ...........

OCD درنوجوانان:

میزان شیوع OCD در دوره نوجوانی در مورد دختران و پسران یکسان می باشد. OCD در نوجوانان با مشکلات دیگری همچون بی اشتهایی عصبی همراه است که خود همین امر نیاز مبرم به نظم و ترتیب و آراستگی دارد.

غلبه بر OCD در کودکان و نوجوانان:

غلبه بر OCD با استفاده از خودیاری و یا روش رفتار درمانی شناختی همانند غلبه بر OCD بزرگسالان است. استفاده از روش رفتار درمانی شناختی در مورد کودکان زیر دوازده سال مستلزم همراهی و وجود والدین است. بسیاری از کودکان دوست دارند که یکی از والدین در جلسات حضور داشته باشد. با این حال مرکز ثقل درمان خود کودک است که باید قادر باشد اعمال خاصی را انجام دهد و یا تصمیماتی اتخاذ کند. کودکان نیز همانند بزرگسالان باید خود درمانگر خود باشند . درمورد نوجوانان درمانگر می خواهد بداند که تا چه اندازه والدین باید در جریان درمان و اطلاع رسانی شرکت داشته باشند. آنها همچنین می خواهند بدانند که والدین تا چه اندازه در مورد آداب و رفتارهای اجتنابی فرزندان درگیر هستند.

تأثیر دارو درمانی در کودکان و نوجوانان همانند بزرگسالان می باشد. بهترین و اساسی ترین روش رفتار درمانی شناختی ( CBT) است . تفاوت بین افکار مزاحم طبیعی که باعث صدمه و آسیب می شود و معنایی که به این افکار در افراد مبتلا به OCDداده می شود در کودکان پیچیده تر از بزرگسالان است. در چنین مواقعی خانواده درمانی مؤثرتر است..........

افکار وسواسی چه هستند؟

افکار وسواسییک فکر، احساس، عقیده یا حس مزاحم و تکرار شونده است , که در آنها علایم و نشانه ای از وسواس های عملی وجود ندارد و پاسخ فرد مبتنی بر رفتارهای ایمنی کنترل کردن خواهد بود.

داشتن افکار مزاحم، تصورات، تکانه ها و رفتارهای پرخاشگرانه در مورد صدمه زدن به خود و دیگران یکی از شایع ترین موارد وسواس فکری می باشد . از انواع وسواس فکری می توان به : لگد زدن، مسموم شدن، زدن یک کودک، هل دادن کسی زیر قطار ... این افکار وسواسی می توانند در ارتباط با آینده باشند و حتی می توانند مربوط به گذشته باشند.

وسواس‌ها به سه شکل ممکن است ظاهر شوند:

- عبارت‌هایی در ذهن شما که شامل شک و تردیدهاست همچون آیا انجام دادم...؟ آیا آن‌طور بود...؟

- تصاویر ذهنی، مانند یک عکس ناگهانی

- تکانه‌ها، یا امیال ناگهانی برای انجام چیزی

افکار وسواسی به طور ناگهانی به درون ذهن شما رخنه کرده و ناخواسته، نامناسب و آشفته کننده هستند همین که یک فکر وسواسی رخ می‌دهد توجه شما را به خود جلب کرده و خیلی سخت است بخواهید به چیز دیگری فکر کنید.

 ..

وسواس عملی:

رفتارهایی تکرار شونده، هدفمند، ارادی که در پاسخ به یک فکر وسواسی یا بر اساس قواعد خاص و به صورتی کلیشه ای انجام می پذیرند. این رفتارها برای خنثی سازی یا پیشگیری از ناراحتی و یا وضعیت یا حادثه ترسناک انجام می شوند:

عمل وسواسی رفتار خودآگاه، میزان شده، تکراری، نظیر شمارش یا اجتناب است. فکر و وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می‌گردد، درحالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می‌دهد. با این وجود وقتی شخص در مقابل انجام عمل وسواس مقاومت می‌کند اضطراب افزایش می‌یابد. شخص مبتلا به اختلال وسواس جبری معمولاً به غیرمنطقی بودن افکار وسواس خود را درک می‌کند.

هرچند عمل وسواسی ممکن است در اقدام به کاستن از اضطراب مربوط به فکر وسواس صورت بگیرد، همیشه چنین وضعیتی درکار نیست. تکمیل عمل وسواس ممکن است به رفع اضطراب منجر شده حتی امکان دارد موجب افزایش آن گردد. اضطراب موقع مقاومت شخص در مقابل انجام عمل وسواس هم ظاهر می‌شود.

اگر چه این فعالیت روش واقعی خنثی سازی یا پیشگیری نیست و می توان گفت که به وضوح افراطی است و در اکثر اوقات نیز شخص به افراطی و نا معقول بودن آن واقف است.

اجبار ها که شایع ترین آنها، شستن و وارسی کردن برای پیشگیری از بروز یک حادثه و نیز فعالیت های تکرار شونده ای اند و حرکت هایی هستند که شما در انجام آنها احساس اجبار و فشار می کنید انگار فشاری را از درون شما را مجبور به انجام کاری یا فکری می کند:

دستهایت را بشوی، به خانه برگرد و از بسته بودن درب اطمینان حاصل کن و ...

بر اساس این تعریف خوردن وسواس گونه، قماربازی و رفتارهای جنسی وسواس گونه از انواع اختلال وسواس – اجبار نیستند زیرا شخص به واسطه این رفتارها، احساس لذت می کند. افراد مبتلا به OCD ( اختلال وسواس – اجبار ) همواره از حرکات و نیز افکاری که آنها را تحت کنترل در می آورد متنفرند

در OCD وسواس های عملی اعمالی هستند که شما بارها و بارها در پاسخ به یک وسواس فکری انجام می دهید . هدف وسواس های عملی کاهش احتمال آسیب زدن و آزار رساندن می باشند تا اینکه بدین وسیله شما احساس آرامش کرده و همه چیز را خوب بپندارید.

وسواس عملی و درصد شیوع آن:

- کنترل کردن 38 %

- تکرار کردن 11%

- اعمال تشریفات ذهنی 11%

- انجام دادن اعمال با نظم و ترتیب خاص 6%

- احتکار و جمع آوری 5-3 %

- شمردن 2%

وسواس های عملی خاص متمایل هستند که با وسواس های فکری خاص همراه باشند به عنوان مثال ترکیبات بسیار شایع در یک وسواس فکری در مورد آلودگی از کثیفی ها و یا از ترشحات جسمانی است که همین امر در ارتباط با وسواس های عملی شستن و پاکیزگی می باشد. ترکیب شایع دیگری که وجود دارد در ارتباط با آسیب رساندن و یا آزار رساندن می باشد که همین امر منجر به تعداد زیادی از اعمال کنترل کردن مانند کنترل کردن قفل، فلکه گاز و ...

وسواس های عملی مانند کنترل کردن و شستن به این علت انجام می شوند که فرد می خواهد از طریق آنها اضطراب و نگرانی خود را کاهش دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦