مصاحبه‌ی بالینی

متخصص بالینی در خلال مصاحبه‌ی بالینی، اطلاعاتی درباره‌ی قراین و آیین‌واره‌های وسواسی، تاریخچه‌ی پزشکی، سابقه‌ی بیماری روانی در بیمار و خانواده‌ی او، عملکرد اجتماعی و شغلی، نقش بستگان، و بصیرت بیمار نسبت به بیماری خود، گردآوری می‌کند.

مصاحبه‌گر علاوه بر سؤال‌هایی درباره‌ی عملکرد بیمار در گذشته و حال، درباره‌ی موارد زیر کندوکاو می‌کند:

· خاستگاه‌های بیرونی ترس وسواسی (وارسی درباره‌ی کلید برق، دست زدن به دستگیره‌ی در، خواندن مطالبی درباره‌ی ایدز، و یا شنیدن اخباری درباره‌ی تصادف و فرار از صحنه)؛

· قراین درونی، شامل افکار، تصاویر ذهنی، تکانه‌ها، و عواقب ترسناکی که در صورت انجام ندادن رفتارهای وسواسی، به ذهن بیمار می‌رسند؛

· رفتار اجتنابی (پرهیز از رانندگی به علت ترس از زدن به کسی که از خیابان رد می‌شود.)

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦