ارزیابی‌های روان‌سنجی

به منظور سهولت در تشخیص و توصیف مشخصات شخصیتی بیمار در شرایط بیمارستانی و یا سرپایی، درمانگران معمولاً از ابزارهای روان‌سنجی استفاده می‌کنند. این ابزارها اگرچه مختص بیماران وسواسی نیستند، اما اطلاعات سودمندی در اختیار درمانگر قرار می‌دهند. ابزارهای روان‌سنجی که به طور متداول به کار می‌روند، عبارت‌اند از:

· پرسش‌نامه‌های چند وجهی شخصیت مینه‌سوتا (MMPI,MMPI-2

· آزمون لکه‌های رورشاخ (Rorschach Inkblot Test

· آزمون اندریافت موضع (Theamatic Apperception Test-TAT

· مقیاس هوشی وکسلر بزرگسالان –III(Wechsler Adult Intelligence Scale-III-WAIS-III)

Psychometric instruments(ابزارهای روان‌سنجی): آزمون‌هایی که عوامل روانی مانند شخصیت، هوش، باورها و ترس‌ها را می‌سنجند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٦