نقش اعتماد به نفس در رویارویی با تجاوز جنسی

کودکان بایستی با اعتماد بنفس باشند و همچنین دختران اجازه دارند که گستاخ باشند
از نتیجه تحقیق که بدست آمده از اعما ل زور جنسی دختران و پسران نشان می دهد کودکان بویژه دختران که متکی به خود و گستاخ هستند بطور چشم گیری از سوء استفاده جنسی آنها گاسته شده و یا خیلی نادر بوده است در مقابل کودکانی که متناسب و ترسو بودند.
پیشگیری زیربنایی و تربیتی
1. آگاهی داشتن راجع به بدن خودم
یکی از معیارها برای تربیت جنسی این است که در ابتدا از بدن خود آگاهی لازم را داشته باشیم زیرا بر اساس تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدند که دختران و پسرانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرارگرفتند اغلب آگاهی از بدنشان نداشتند و راجع عمل جنسی هم اطلاعی نداشتند . قبلا\" هم به این موضوع اشاره شده است که سوء استفاده جنسی به رابطه جنسی مربوط نمیشود و همینطور به رابطه جنسی بچه گا نه. آن یک وسیله ای است برای اقدام به اعمال زور جنسی.
در کل بدن\" من به خودم تعلق دارد\" خیلی مهم است که با کودک در میان بگذارید که تنها بدن او با ارزش است و هر کودکی این حق را دارد که آن را حفاظت بکنند. قبلا\" هم به آن اشاره شده است که به این محدوده تعلق دارد .
کودکان بایستی بدنشان را بشناسند و آگاهی داشته باشند بدن کودکان دیگر و بزرگسالان چگونه باهم شباهت دارند .
عملکرد بدن و حادثه بایستی توضیح داده شود . کودکان بایستی یاد بگیرند اعضاء بدنشان را نام ببرند .آنها در وضعیتی قرار می گیرند که می توانند سوءاستفاده جنسی و گذشتن از مرز را بشناسند و برای آن هم حرفی دارند که خودشان را شرکت بد هند .
2. آگاهی داشتن ازاحسا سم
با آن کودکان قوی می شوند و اعتماد بنفس شخصیتی آنها رشد می کند . بایستی یاد بگیرند که عاطفه و احساس یک نام دارد و مورد تائید اشخاص قرار گرفتند . بزرگسالان احساسات آنها را جدی بگیرند این اعتماد بنفس کودکان را قوی می کند . وقتی که کسی مقداری احساس نا خوشایندی را نشان می دهند، آنها جرات پیدا می کنند\" نه\" بگویند .
سرمشق برای دختران و پسران میتواند فقط احساس خودشان باشد . آنها بایستی تفاوتها را نام ببرند و یاد بگیرند که احساس خوب و بد هم وجود دارد و همینطور خوشحالی و یا غمگینی .
3. اجازه داشتن رازها
کودکان بایستی قادرباشند که بتوانند بین رازهای خوب و رازهای بدی را که احساس میکنند تشخیص بدهند . رازهای خوب و بد را از هم جدا نگه دارند . برای کودکان به این راحتی نیست ولی آنها بایستی آگاهی داشته باشند تحت فشار قرار دادن راز صحیحی نیست . آنها اجازه دارند رجع به آن صحبت کنند و اصلا\" هم خبرچینی به حساب نمی آید .
4. نه بگویند
برای چیزهای مسخره و ناخوشایند: دختران و پسران این حق را دارند که\" نه\"بگویند . اگر کسی به گونه ای لمس کرد و مورد پسند آنها نبود . انگیزه بزرگسالان در اینجا اهمیت ندارد بلکه احساس کودکان با اهمیت است .
دختران بایستی بیشتر یاد بگیرند که مرز بندی کنند در حالی که برای پسران مهم است یادبگیرند هم مرزی دیگران را بشناسند و بپذیرند .
کودکان این حق را دارند که\" نه\" بگویند وقتی چیزی مورد پسند شان نباشد . نه گفتن به این معنا نیست که گستاخ باشید ویا حاضرجواب باشید . بلکه به خودت متکی باشی و عقیده خودت را بیان کنی و در مورد بد نت خودت تعین کننده باشی و انجام بدهی .
کمک آوردن
کودکان بایستی یاد بگیرند خودشان ازمیان کودکان و بزرگسالان کمک بیاوند . قد م اول در اینجا این است که خودشا ن شرکت کنند. درعین حا ل رابطه آن با مطلب راز به اثبات رسید ه. وقتی که راز ها ترسنا ک می شوند به این واسطه کودکان خودشان با اشخاصی که اعتماد دارند صحبت می کنند. و والدین می توانند درک کنند که \" نه گفتن چه می باشد
وقتی که رازها وحشتناک می شوند
علائم را شناسایی کنید
علیرغم سکوک کردن مبتلایان در جستجوی کمک هستند . با علامت دادن و اشاره کردن . که نسبت به رنجشان جلب توجه کنند. اما موضوع این است که وقتی سوء استفاده جنسی را شناسایی کردند آین آماده گی را داشته باشند که کسی را سرکوب نکنند بلکه از دید واقعی و اجتماعی ببینند.
اختلال در خواب
دختران و پسران اغلب خسته هستند و نمیتوانند بخوابند و یا یکسره بخوابند . خوابهای بی مزه می بینند. بندرت به اطاق شان و تختخواب می روند در تختخواب صدا می شنود ویا صدای پا و اعتماد به خوابیدن ندارد چونکه خودشان را بی دفاع می بینند . وقتی که صدایی میشنود با وحشت از خواب بلند میشود. و اغلب این ترسید ن تا ئید شده که شخص تجاوز گر به اطاق می آ ید. و در پشت آن بندرت می تواند بخوابد . و وقتی هم که بعضی اوقات خوابهای وحشتناک می -بیند.
اختلال در عملکرد مدرسه
برای تمام چیزهایی که برایش اتفاق افتاده همه را در مدرسه تمرکز می کند و این طبیعتا\" برای دختران و پسران مشکل است آنها خسته هستند و به عمل سوءاستفاده فکر می کننند. آنها گوش نمی دهند ویا اینکه با چشمان باز خواب می بینند. برای آنها مدرسه مهم به نظر نمی آید آنها نگرانی دیگری دارند شاید آنها یک فاصله غیر عادی بین خودشان و معلم و همکلاسیشان بوجود آورند . و برای لمس کردن خودشان را کنار می کشند.
اختلال در خوردن
اغلب دختران که مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند به بیماری چاقی و یا لاغری مبتلا می شوند . یا بیماری چاقی . قبل از همه وقتی که مجرمان این گونه نگویند مانند \" تو اینگونه سکسی شدی \" دیگر من نمی توانم به خودم تسلط داشته باشم . دخترها گرسنگی می کشند که نشانه های زنانه را از بین ببرند و خودشان را جذاب نمی کنند. وقتی که آنها مجبور بشوند از طریق دهان انجام بدهند در موقع خورن و قورت دادن به مشکل برخورد می کنند.
و همچنین توسط خورن زیاد به بیماری چاقی مبتلا می شوند و دخترها سعی میکنند که خودشان را زشت نشان بدهند برای مجرم اتفاقی نمی افتد فقط چربها اطراف او را می گیرد .
زیاد خوردن غذا می تواند بعنوان تسلی ویا تلافی کردن استفاده شود .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۳