شما باید یاد بگیریرد گره الگوهای منفی خود را باز کنید.

 

تمرین امروز:

الگوهای احساسی خود را شناسایی کنید و آنها را بپذیرید و در عین حال در صورتیکه منفی هستند سعی در تغییر آنها نمائید.

به این سئوالات صادقانه پاسخ دهید:

آیا واقعا میخواهم آنها را رها کنم؟

چه کسی را و چه چیزی را باید ببخشم و رها کنم؟

آیا میخواهم از این تفکر که همیشه حق با من است دست بکشم؟

آیا حاضرم که نیازم را به این الگوها رها کنم؟

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٧