ارتباط هورمون تستسترون با موفقیت‌های مالی
محققان معتقدند هورمون تستسترون بالا موجب اعتماد به نفس و افزایش موفقیت مالی مردان می شود.

 ، نتایج بررسی‌های محققان دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد: هورمون جنسی مردانه تستسترون به عملکرد فرد در امور مالی و موفقیت بیشتر او کمک می کند و باعث می شود در معاملات مالی خود بیشتر سود کند.

در این بررسی میزان تستسترون بدن عده ای از دلالان و کارگزاران مرد در بورس لندن اندازه گیری و مشخص شد: زمان‌هایی که میزان تسترون بدن این افراد بالا بود احتمال موفقیت آنها در معاملات و کسب سود بیشتر افزایش می یافت.

آن‌ها بر این باورند که هورمون مردانه تستسترون موجب افزایش اعتماد به نفس و تمرکز مردان می شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۱٠