دردها همیشه منشا بیرونی دارند...


درد

نیاز به محبت و احساس گناه.


لخته شدن خون

مسدود شدن جریان شادمانی.


سر دردها

خود را بی اعتبار گماشتن و انتقاد از خود.


خستگی مزمن

مقاومت و بی علاقگی به نقش اجتماعی.


فشار خون

مشکل عاطفی دراز مدتی که حل نشده.


ناراحتی های تنفسی

ترس از فرو دادن زندگی و ارزش زندگی برای خود قایل نشدن.


بی خوابی

عدم اعتماد به ادامه زندگی.


اعتیاد ها

فرار از خود.


زخم در دهان

دشنام و کلام نکوهیده.


دیابت

شیرینی در زندگی نمانده.


سفید شدن مو

فشار و اعتقاد به فشار.


یبوست

در گذشته ماندن و گاه نشانه خستگی.


گرسنگی مفرط

نفرت مفرط از خودو درماندگی.


گلو درد

کلام خشمناک را در حلق نگه داشتن.


ناراحتی های قلب

مشکلات دراز مدت هیجانی و عاطفی و عدم شادمانی.


ناراحتی های غدد

عدم فعالیت ذهنی و خود را عقب نگه داشتن.


عصبی بودن

عدم اعتماد به فرایند زندگی.


بیماری های مزمن

ترس از آینده و احساس نا امنی.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٤