یک آزمون فوق‌العاده برای آنکه بفهمید افسرده هستید یا نه

افسردگی از آن مشکلاتی است که باید جدی گرفته شود چون بیشتر وقت‌ها، تشخیص و درمان افسردگی مسئله مرگ و زندگی است. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته، تقریبا تمامی کسانی که در یک شهر کوچک در فرانسه دست به‌خودکشی زده‌اند، در خلال چند هفته قبل از آن به پزشک خانوادگی یا پزشکان دیگر مراجعه کرده‌ بودند اما به‌رغم این، در هیچ‌یک از موارد، درمان ضدافسردگی برای آنها تجویز نشده است.


از آنجا که افسردگی دارای جلوه‌های گوناگونی است، متخصصان به راحتی از تشخیص آن غافل می‌شوند. از طرف دیگر، نشانه‌های گسترده افسردگی (سردرد، یبوست، کم‌شدن اشتها، کمردرد، خستگی مزمن) باعث می‌شود که کار تشخیص آن با دشواری مواجه شود. از این‌رو سنجش میزان افسردگی بسیار مهم است و می‌تواند در تعیین سرنوشت شما نقش زیادی بازی کند.آزمونی قدیمی ولی کاملا استاندارد و معتبر


پرسشنامه افسردگی «بک» برای نخستین بار در سال 1961 توسط بک و همکاران او تدوین شد و یکی از آزمون‌های معتبر برای سنجش میزان افسردگی است چون کاملا استاندارد است. شما باید به هر سؤال فقط یک جواب مطابق با روحیات خود بدهید. با خودتان روراست باشید، جواب تست را فقط خودتان می‌بینید و دروغگویی به‌خودتان فقط ممکن است وضعیت‌تان را بدتر کند. البته حواستان باشد این تست فقط یکی از راه‌های تشخیص افسردگی خواهد بود.

1

0

غمگین نیستم.


غمگین هستم.


غم دست بردار من نیست.


تحملم را از دست دادهام.

1

2

3

2

0

به آینده امیدوارم.


بهآینده امیدی ندارم.


احساس میکنم آینده امیدبخشی در انتظارم نیست.


هیچ روزنه امیدی ندارم.

1

2

3

3

0

ناکام نیستم.


ناکامتر از دیگرانم.


به زندگی گذشتهام که نگاه میکنم هرچه میبینم شکست و ناکامی است.


آدم کاملا شکستخوردهای هستم.

1

2

3

4

0

مثل گذشته از زندگیام راضی هستم.


مثل سابق از زندگی لذت نمیبرم.


از زندگی رضایت واقعی ندارم.


از هرکس و هر چیز که بگویی ناراضی هستم.

1

2

3

5

0

احساس گناه نمیکنم.


گاهیاوقات احساس گناه میکنم.


بیشتر اوقات احساس گناه میکنم.


همیشه احساس گناه میکنم.

1

2

3

6

0

انتظار مجازات ندارم.


احساس میکنم ممکن است مجازات شوم.


انتظار مجازات دارم.


احساس میکنم در حال مجازات شدن هستم.

1

2

3

7

0

از خودم راضی هستم.


از خود ناراضی هستم.


از خودم بدم میآید.


از خودم متنفرم.

1

2

3

8

0

بدتر از سایرین نیستم.


از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد میکنم.


همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش میکنم.


برای هر اتفاق بدی، خودم را سرزنش میکنم.

1

2

3

9

0

هرگز به فکر خودکشی نمیافتم.


فکر خودکشی به سرم زده اما اقدامی نکردهام.


به فکر خودکشی هستم.


اگر بتوانم همین امروز خودکشی میکنم.

1

2

3

10

0

بیش از حد معمول گریه نمیکنم.


بیش از گذشته گریه میکنم.


همیشه گریانم.


قبلا گریه میکردم اما حالا با اینکه دلم هم میخواهد، نمیتوانم گریه کنم.

1

2

3

11

0

کم حوصلهتر از گذشته نیستم.


کمحوصلهتر از گذشته هستم.


بیشتر کمحوصله هستم.


همیشه کمحوصله هستم.

1

2

3

12

0

مثل همیشه مردم را دوست دارم.


به نسبت گذشته کمتر از مردم خوشم میآید.


تا حدود زیادی علاقهام را به مردم از دست دادهام.


از مردم قطع امید کردهام، به آنها علاقهای ندارم.

1

2

3

13

0

مانند گذشته تصمیم میگیرم.


کمتر از گذشته تصمیم میگیرم.


نسبت به گذشته تصمیمگیری برایم دشوارتر شده است.


قدرت تصمیمگیریام را از دست دادهام.

1

2

3

14

0

زیبایی گذشتهها را ندارم.


نگران هستم که زیباییام را از دست بدهم.


احساس میکنم هر روز که میگذرد زیباییام را بیشتر از دست میدهم.


زشت هستم.

1

2

3

15

0

مثل قبل کار میکنم.


بهخوبی گذشته کار نمیکنم.


برای اینکه کاری بکنم بهخودم فشار زیادی میآورم.


دستم به هیچ کاری نمیرود.

1

2

3

16

0

مثل همیشه خوب میخوابم.


مثل گذشته خوابم نمیبرد.


یکی، دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و خوابیدن دوباره برایم مشکل است.


چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم و دیگر خوابم نمیبرد.

1

2

3

17

0

بیشتر از گذشته خسته نمیشوم.


بیش از گذشته خسته میشوم.


انجام هر کاری خستهام میکند.


از شدت خستگی هیچ کاری از عهدهام ساخته نیست.

1

2

3

18

0

اشتهایم تغییری نکرده است.


اشتهایم بهخوبی گذشته نیست.


اشتهایم خیلی کم شده است.


به هیچچیز اشتها ندارم.

1

2

3

19

0

به تازگی وزن کم نکردهام.


بیش از دو کیلو و نیم وزن کم نکردهام.


بیش از پنج کیلو از وزن بدنم کم شده است.


بیش از هفت کیلو وزن کم کردهام.

1

2

3

20

0

بیشتر از قبل بیمار نمیشوم.


از سردرد و دلدرد و یبوست کمی ناراحتم.


بهشدت نگران سلامت خود هستم.


آنقدر نگران سلامت خود هستم که دستم به هیچ کاری نمیرود.

1

2

3

21

0

میل به ارتباط زناشویی من تغییر نکرده است.


میل من کمتر شده است.


تمایل من خیلی کمتر شده است.


تمایلی در من وجود ندارد.

 

 

بعد از آزمون امتیازات خود را با هم جمع کنید تا وضعیت خود را روشن‌تر درک کنید

اگر امتیاز صفر تا 10 داشتید یعنی شما افسرده نیستید

اگر امتیاز11 تا 16 داشتید یعنی افسردگی شما خفیف است

اگر امتیاز 17 تا 30 داشتید بهتر است هر چه زودتر با روانپزشک مشورت کنید

اگر امتیاز30 تا 40 داشتید یعنی افسردگی شما شدید است، مشورت با روانپزشک را فراموش نکنید

اگر امتیازبیشتر از 40 داشتید یعنی افسردگی شما بسیار خطرناک و شدید است، سریعا مشورت با روانپزشک را در برنامه خود قرار دهید. این یک اورژانس است.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۳