ترس ها و نگرانی ها در سنین مختلف

سن

عامل ترس یا نگرانی

0 تا 6 ماهگی

صدای بلند

عدم حمایت

محرک های حسی شدید

6 تا 9 ماهگی

غریبه ها

محرک های جدید ( برای مثال ، ماسک ها )

بلندی

محرکهای ناگهانی ( برای مثال صدای ناگهانی یا نور ناگهانی )

1 سالگی

جدا شدن از مراقبان

غریبه ها

توالت

2 سالگی

محرک های شنیداری ( برای مثال ، صدای قطار یا صدای رعد )

موجودات خیالی

تاریکی

جدا شدن از مراقبان

3 سالگی

محرک های دیداری ( برای مثال ماسک ها )

حیوانات

تاریکی

تنهایی

جدا شدن از مراقبان

4 سالگی

محرکهای شنیداری ( برای مثال ، روشن شدن موتور ، آژیر یا سر و صدا )

تاریکی

حیوانات

بیرون رفتن والدین از خانه در شب

موجودات خیالی

دزدها

محرک های دیداری

5 سالگی

محرک های ملموس ( برای مثال ، مصدومیت ، افتادن ، سگ )

آدم های « بد »

جدا شدن از مراقبان

موجودات خیالی

حیوانات

آسیب دیدن خود یا دیگران

 

سن

عامل ترس یا نگرانی

6 سالگی

محرک های شنیداری ( برای مثال ، صدای آدم های عصبانی ، صدای رعد )

موجودات خیالی

دزدها

تنها خوابیدن

صدمه دیدن خود یا دیگران

بلایای طبیعی ( برای مثال ، آتش سوزی یا سیل )

حیوانات

مردن خود یا دیگران

تنها ماندن

7 تا 8 سالگی

موجودات خیالی

صدمه دیدن خود یا دیگران

تماشای صحنه های غیر منتظره و نامعمول در رسانه ها ( مثل تماشا کردن بمباران یا بچه دزدی )

شکست خوردن و انتقاد

اعمال پزشکی و دندان پزشکی

مردن خود یا دیگران

رویاها یا فیلم های ترسناک

حیوانات

9 تا 12 سالگی

شکست و انتقاد ( مثلاً ارزیابی شدن در مدرسه )

طرد شدن

قلدری یا حرف های رکیک همسالان

بچه دزدی

مردن خود یا دیگران

صدمه دیدن خود یا دیگران

بیماری

منزوی شدن

شکست

خیط کردن یا تحقیر شدن

صدمه دیدن یا بیماری های جدی

بلایای طبیعی یا انسانی ( مثلاً نگرانی های اقتصادی و سیاسی )

مرگ و خطر

 

توجه : داده ها از گالونی ( 1999 ) ، میلر ( 1983 ) و موریس ، مرکلباخ ، گاده و مولارت ( 2000 ) گرفته شده اند .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۳