هشت گام مؤثر
برای تغییر

 

- ایجاد نوعی وضعیت اضطراری: چالش اصلی:
کارکنان
را از ذهنیتسابقشان به درآورید و آماده حرکت
کنید؛
رفتار جدید
مطلوب: کارکنان به
یکدیگر
می گویند «بیایید حرکت کنیم، ما به تغییر خیلی چیزها احتیاج
داریم».
- ایجاد تیم رهبری: چالش اصلی: برای کنترل فرآیند
سخت تغییر، افراد
مطمئنی
که از نظر احساسی متعهدانه و آمادگی کار گروهی را دارند در جاهای مناسب
قرار
دهید؛
 
رفتار جدید
مطلوب: تشکیل یک گروه به اندازه کافی قوی که برای رهبری
تغییرات عمده با هم به خوبی کار می
کنند
.
- دیدگاه و استراتژی را گسترشدهید: چالش اصلی: تیم هدایت کننده ای انتخاب
کنید که دیدگاه و استراتژی درستی را
ایجاد و کنترل عملیات در کلیه سطوح باقیمانده در حال تغییر را هدایت
کند. این
مستلزم حرکت
فراسوی اعداد و ارقام پر سروصدایی است که خلاقیت و احساسات چشم انداز
را هدف قرار داده است.
 
رفتار جدید
مطلوب: تیم رهبری، دیدگاه و استراتژی
صحیح برای تلاش در جهت تغییر را گسترش می دهد.
- همه را در چشم انداز تغییرسهیم کنید: چالش اصلی: تا آنجا که ممکن است
افرادی را پیدا کنید که در جهت به
واقعیت درآوردن چشم انداز عمل کنند؛ رفتار جدید مطلوب: افراد، خریدار
تغییرات می
شوند و این
نگرش را می توان در رفتارشان مشاهده کرد
.
- تقویت اقداماتگسترده: چالش اصلی: رفع موانع کلیدی که
کارکنان را از عمل در راستای دستیابی به چشم
انداز باز می دارد؛
 
رفتار جدید
مطلوب: افراد بیشتری در جهت دستیابی به چشم
انداز احساس وابستگی و برای رسیدن به آن اهداف
تلاش می کنند
.
- خلقپیروزیهای کوتاه مدت: چالش اصلی: باسرعت مناسب
پیروزیهای قابل دسترس در کوتاه مدت
را برای انرژی بخشیدن و تشویق رهروان راه تغییرات پدید آورید. این کار
برای روشن
کردن دید منفی
بافها، خاموش کردن صدای بدبین ها و ایجاد جنبش آنی برای تلاش دوباره
ضروری است؛
 
رفتار جدید
مطلوب: اندکی جنب و جوش آنی پدید می آید و کارکنان
سعی بر به واقعیت درآوردن چشم انداز می کنند،
و افراد کمتری در مقابل تغییرات
مقاومت می کنند.
- با جمع کردن دستاوردها تغییرات بیشتری را
ایجــــاد
کنید: چالش
اصلی: تغییرات را موج وار ادامه دهید. تا زمانی که چشم انداز به واقعیت
تبدیل نشود از جنب وجوش نیفتید. بزرگی
موانع نباید خللی در اراده شما پدید آورد؛
رفتار جدید مطلوب: کارکنان همچنان پرانرژی و
باانگیزه تغییرات را تا زمان به واقعیت
پیوستن چشم انداز به جلو پیش خواهند
برد
.
- راههای جدید را در فرهنگسازمانــــی جا بیندازید: چالش اصلی: ایجاد یک
ساختار پشتیبانی ایجاد کنید تا اساس
روشهای جدید عملیاتی را فراهم کند.
 
رفتار جدید
مطلوب: علی رغم کشش و جذبه
سنتها، رفتار جدید و پیروزمندانه رهبران تغییر در کسب درآمد بیشتر ادامه
می یابد
.
●● دلایل
شکست تغییرات
غروربیش از
اندازه؛
عدم
توانایی در ایجاد یک ائتلاف قوی و هدایت کننده؛
دست
کم
گرفتن «توان» چشم
انداز؛
اجازه دادن
به موانع و مشکلات برای ایجاد سد در جلوی
چشم انداز؛
شکست در
خلق پیروزیهای کوتاه مدت؛
اعلام پیش
از موعد
پیروزی؛
غفلت از جاانداختن جدی تغییرات در
فرهنگ سازمانی

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۸