هدر دادن زمان، خودکشی حقیقی
است.
((یونگ))


فرهنگ، رودخانه ای به قدمت تاریخ
است.
((یونگ))
__________________ 
    
 
   
 
  
 

هر چیزی که ما را خشمگین می سازد،
می
تواند ما را به خودآگاهی و شناخت بهتر خودمان هدایت کند.
((کارل یونگ))کسی که به ظاهر و بیرون می نگرد،
در خواب است و آن که درون را می
نگرد، آگاه و بیدار است.
((کارل یونگ))
    
 
 
 
   
 
 
  
 

آدم اکراه دارد که بگوید نیت «شاد بودن
انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.
((زیگموند
فروید))
    
 
 
 
   
 
  
 

عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار
یافته، از این پس به سود فرد شکسته نشود.
((زیگموند
فروید))
    
 
 
 
   
 
 
  
 

"تمدن" به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی
گفته می شود که زندگی ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می کند و دو هدف دارد:
یکی نگاهبانی از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین
انسانها.
((زیگموند فروید))
    
 
 
 
   
 
 
 
  
 

انسان زمانی تمام عیار، وحدت یافته، آرام،
بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل گردد؛ زمانی که خودآگاه و ناخودآگاه او
بیاموزند که در آرامش و یکرنگی با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر
باشند.
((ک.گ.یونگ))
    
 
 
 
   
 
 
  
 

رسیدن به آگاهی، بدون زجر نمی باشد.((کارل
یونگ))
آنچه ما را از دیگران برآشفته می کند،
راهنمایی است
که می توانیم با کمک آن، خودمان را درک کنیم.
((کارل
یونگ))
    
:
 
 
   
 
  
 

هر گونه ستمگری که مرتکب شویم یا حتی در
اندیشه ی آن باشیم،
روزی، تلافی آن را از روان ما باز پس خواهد گرفت،
بی
آنکه خود را درگیر کاهش مجازات یا بخشودن ما
کند.
((یونگ))
    
 
 
 
   
 
 
  
 

مهم نیست که دنیا در باره تجربه
دینی چه می اندیشد؛ کسی که چنین تجربه ای دارد صاحب گنجی عظیم است، چیزی که برای او
سرچشمه زندگی، معنا و زیبایی است، و شکوهی تازه به جهان و انسان داده است. او دارای
سکینه و آرامش است.کدام معیار است که بر اساس آن بتوان گفت که چنین زندگانی مجاز
نیست، چنین تجربه ای درست نیست، و چنین سکینه ای توهم صرف است؟ آیا ،به عنوان یک
امر واقعی، در زمینه امور متعالی هیچ حقیقتی بهتر از آنچه شما را در زندگی یاری می
دهد وجود دارد؟... هیچ کس نمی تواند بداند امور متعالی چیستند. بنابراین باید آن ها
را چنان که تجربه می کنیم در نظر آوریم. و اگر چنین تجربه ای باعث شود که زندگی
برای خودتان و برای آنان که دوست می دارید سالم تر، زیباتر، کامل تر و رضایت بخش تر
باشد، می توانید با اطمینان بگوئید: « این توفیق الهی بود»


کارل گوستاو یونگ
    
 
 
 
   
 
 
  
 

مخالفت، به
ناچار، دشمنی نیست، بلکه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می
گیرد.


((زیگموند فروید))
    
 
 
 
   
 


 
 

دانش باید توهم های متافیزیکی،
پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانیت (یعنی حقیقت، آزادی و
عدالت) را به عنوان سنت از نسلی به نسلی منتقل کند.اگر کسی را دوست
دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد.

((زیگموند فروید))
    
 
 
 
   
 
 
  
 

ترس استثمارگران از قیام سرکوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های
دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد.
((زیگموند فروید))

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٦