مهمترین علت تیک های عصبی در کودکان

  بسیاری از تیک  های عصبی در میان کودکان بر اثر استرس شدید به وجود می‌آید، تیک های گذرا  در کودکان بسیار شایع است و 20 تا 25 درصد کودکان ممکن است یک دوره تیک  عصبی گذرا را تجربه کنند که علایم آن خود به خود رفع شده و مدت آن کمتر از  یک سال است.
 در میان مسائل تربیتی مهمی که  خانواده ها را درگیر می‌کند تیک های عصبی کودکان بیشترین شکایات والدین را  به خود اختصاص می‌دهد.

تیک عصبی به معنای انقباضات عضلانی سریع و تکراری و غیر ارادی است.

بسیاری از تیک های عصبی در کودکان طبیعی است

: یکی از مسائلی که در بین کودکان بسیار شایع است تیک های عصبی است.
 از میان مسائل متفاوتی که خانواده ها را در مورد کودکان  درگیر می‌کند مانند اختلالات خواب، لجبازی و شب ادراری، تیک های عصبی ،بخش  عمده ای از شکایات والدین را تشکیل می‌دهد،  بسیاری از تیک های  عصبی در مسیر رشد، تربیت، و پرورش کودک طبیعی است و این والدین هستند که با  ناآگاهی و اتخاذ شیوه های نادرست به این  مسئله دامن می‌زنند.

 بسیاری از والدین که فرزندان آن ها دچار تیک های عصبی هستند با  آن چه که در ذهن خود دارند و یا با مشورت بزرگترها یا مشاهده شیوه های  تربیتی دیگران می‌آموزند، سعی می‌کنند راه حلی یابند در حالی که مهارت های  فرزند پروری دارای ابعاد مختلف است و نیاز به توجه بیشتری دارد.

نحوه مواجه با  تیک های عصبی در ادامه آن نقش مهمی دارد

 نحوه مواجه با تیک های عصبی در قطع و ادامه آن نقش مهم و غیر قابل انکاری دارد.
 بسیاری از تیک های عصبی در میان کودکان بر اثر استرس شدید  به وجود می‌آید  تیک های گذرا در کودکان بسیار شایع است و 20 تا 25  درصد کودکان ممکن است یک دوره تیک عصبی گذرا را تجربه کنند که علایم آن خود  به خود رفع شده و مدت آن کمتر از یک سال است.

 یک تا دو درصد کودکان ممکن است به تیک های مزمن دچار شوند که بیش از یک سال طول می‌کشد.

تیک های صوتی کودکان بیشتر شامل تکرار واژه های آخر صحبت  طرف مقابل و تکرار عبارت خارج از موضوع است که می‌توان به صورت ارادی آن را  کاهش داد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٩/۱