قوانینی برای بهتر
زیستن "

 

 

 

 

 

قانون شماره 1: بخاطر مسائل کوچک عذاب نکشید 

 

 
                         

 

     همیشـه از خـود سـؤال کنید که " آیا این
موضوع آنقدر ارزش دارد که بخاطرش عصبانـی شوم؟" همیشه در مواقع تنش زا کمی فکر
نمایید و با این عقیده که موضوع مورد نـظـر دارای اهمیت فوق العاده ای نیست که باعث
بروز عصبانیت و خشم شما گردد، خـود را آرام نمایید تا از زندگی طولانی تر، سلامت تر
و مفرح تر برخوردار گردید.

 

 

 

قانون شماره 2: اغلب موضوعات، مواردی بی اهمیت
هستند                

 

      

 

اگر به مجادله ای که امروز با دوست خود یا
افراد دیگر داشتید فکر کنیـد، هـیچ دلیل قانع کننده ای در بیشتر اوقات برای آن پیدا
نخواهید کرد. بـایـد بـدانـیـد کـه تقریبا 90 درصد از بحث و جدل هایی که در طول
زندگی گرفتار آنها می گردیـد به خـاطر هـیـچ و پوچ انجام میپذیرد.

 

باید بتوانید به پوچی و بی اهمیتی نزاع ها و درگیریهای زندگی
خود خندیده و از تنشها رهایی یابید. اگرچه در برخی مواقع نادر و انـدک عـصـبـانی
شدن توجیه پذیر است. نکته حائز اهمیت این است که اکثر مسائلی که باعث بر انگـیـختن
خشم شـما می گـردنـد، موضوعاتی کوچک و بی اهمیت می باشند. اندکی صبر و بردباری و
درک و فهم زیاد کلید رهایی و غلبه بر خشم و غضب است.

 

فاصله عاطفی "

 

اکثر زوجها درباره موضوعاتی با یکدیگر جنگ و
دعـوا دارند.همچنین اکثر آنها در مورد بسیاری از امور دارای اخـتــلاف عقیده
میـباشنـد مانند: کدام برنامه تلویزیون را مشاهده کنند، تعطیلات به کجا بروند،
چگونه فرزندان خود را تـربیت کنند، چگونه پول خرج کنند، چه کسی سر کــار برود و هر
کدام چه وظایفی دارند. اختلافات و کشمکش ها بخشی از زنـدگــی روزمره زن و شوهرها می
باشد. هر اندازه کـه اختلافات حل نشده و روی هم انباشـتـه گـردنـد رنـجـش، تـنــفر
و ناراحتی ها نیز افزایش می یـابـنـد.

 

تـداوم رابـطـه بستگی دارد بـه مـهـارت فـرا گرفـته شده توسط
زن و مرد که چگونه اختلافات خود را مورد بحث و مذاکره قـرار داده وحل و فصل کنند. و
فـاصله عـاطـفـی کـه در پی مشاجرات پـدید می آید را مجددا از میان بر می دارند. زن
و مـرد بـا اعـمـال زیر مـیــان خـود فــاصله عاطفی ایجاد میکنند:

 

1- صحبت نکردن با یکدیگر

 

2- با عصبانیت صحنه را ترک کردن و در را محکم پشت سر خود
بستن

 

3- در نـهایت یکی از طرفین کوتاه آمده اما در باطن از خشم به
خود می پـیـچـد و در دل میگوید: "دفعه بعد تلافی میکنم."

 

4- خودداری از ابراز عشق و محبت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢٠