افسردگی" در سیستم ایمنی بدن انسان اختلال ایجاد می‌کند

 "افسردگی" در سیستم ایمنی بدن انسان اختلال ایجاد می‌کند

افسردگی و انزوا در سیستم ایمنی بدن انسان اختلال ایجاد می‌کند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که انزوا و افسردگی یکی از مهمترین دلایلاحتلال در سیستم ایمنی بدن است و این در حالی است که اختلال درسیستمایمنی،امید به زندگی را در افراد کاهش و احتمال مرگ دردوران جوانیراافزایش می‌دهد.

بسیاری از بیماران بستری در بیمارستان‌ها شب‌هابه علت تنهایی، احساس درد بیشتری دارند، از این رو مبارزه با انزوا وافسردگی روحی ، بهترین راه مقابله با بیماری‌های جسمی است.

پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد احتمال مرگ نابهنگام،ابتلابه عفونت‌ها،فشار خون بالا، سرطان و بی‌خوابی درافرادی که تنها و منزویهستند یا روابط اجتماعی کمی دارند، بیشتر است

بررسی "دی.ان.ای" این افراد نشان می‌دهد که آنان دارایالگوهای مشخص و مجزای فعالیت ژنتیکی هستند که تقریبا همه این الگوها درسیستم ایمنی بدن آنها موثر است.

: افرادی که تنها نیستند ،ازنظر عاطفی و احساسی ارضا می‌شوند وبه هنگام بیماری افرادی را در کنار خود دارند که از آنان مراقبت کند، زیراآنان بیمار را نزد پزشک برده و مراقب مصرف صحیح دارو به هنگام بیماری آنانهستند
این افراد از نظر روحی کمتر بیماری جسمیخود را حس می‌کنند این در حالی است که "افراد تنها " علاوه براین که ازداشتن پرستار محروم هستند،انگیزه کمتری برای بازیابی سلامت خود دارند.


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢