ارتباط نزدیک افسردگی مردان با پرخاشگری

مردان افسرده اغلب نه فقط بی‌حوصله و تحت فشارند، بلکه بر خلاف زنان افسرده رفتاری پرخاشگرانه دارند.

خبرگزاری اتریش از فرانکفورت و ماین گزارش داد، ماتیاس برگر (Mathias Berger)، عضو جامعه روانشناسان، روانپزشکان و بیماران عصبی آلمان توضیحمی‌دهد: "اغلب این مردان رفتاری خصومت‌آمیز و تهاجمی دارند و آستانه تحملآنها پایین است."

به گفته وی، این قبیل مردان واکنش‌های نامتناسبی به وضعیت‌هایی که با آنمواجه می‌شوند، دارند. این در حالی است که خودشان هم متوجه نادرستیرفتارشان می‌شوند و از اینکه خشمگین شده‌اند، ابراز تاسف می‌کنند. به طورکلی، نارضایتی از خود و رفتاری که داشته‌اند، در بین مردان افسرده پدیدهشایعی است.

برگر گفت، علاوه بر رفتار خشونت‌آمیز، این قبیل مردان رفتارهای خطرناکی هم همچون رانندگی خطرناک یا رفتارهای ضداجتماعی دارند.

به گفته این کارشناس، این افراد دلیل رفتارهای خود را اغلب به استرس وفشار کاری ربط می‌دهند، اما امکان ابتلا به بیماری روانی را در نظرنمی‌گیرند. تصور منفی اجتماعی از بیماری روانی هم علت مضاعفی است که اینافراد به سختی بپذیرند به روانپزشک مراجعه کنند.

به گفته برگر، نشانه‌های کلاسیک افسردگی همچون بی‌خوابی، بی‌حوصلگی وبی‌حالی اغلب در مراحل پیشرفته‌تر این بیماری ظهور پیدا می‌کنند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢