چگونه به شوهرتان در هنگام افسردگی کمک کنید؟

افسردگی بیماری بسیار شایع ، طولانی مدت و مزمن است که در سراسر دنیا وجوددارد و شیوع آن آنقدر زیاد است که گاه به آن عنوان سرماخوردگی روان پزشکیرا اطلاق می کنند.

افسردگی علائم بسیار متفاوت و پراکنده ای دارد و معمولا تشخیص آن در عیناین که خیلی شایع است، ممکن است کمی سخت باشد و افراد نسبت به این بیماریبی توجهی کنند.

افسردگی در زنان دو برابر مردان است اما نکته ای که وجود دارد این است کهوقتی افسردگی مردانه می شود و مرد خانواده در غم فرو می رود، زندگی از نظراعضای خانواده بی رنگ می شود و می توان گفت افسردگی مرد بر زندگی کلخانواده سایه می افکند و به نوعی شادی از زندگی رخت بر می بندد.

مردان به طور کلی تمایل چندانی به صحبت در مورد مشکلات خود ندارند و همین صحبت نکردن باعث وخیم شدن حالات افسردگی در آنها می شود

نکته ای که در مورد افسردگی در مردان وجود دارد این است که طول مدت اینبیماری در آقایان سخت تر و طولانی تر است، حال آن که این بیماری در خانمها خیلی بهتر و زودتر فروکش می کند و کنترل می شود. تفاوت دیگری که در اینبیماری بین مردان و زنان وجود دارد این است که مردان به سختی به دکترمراجعه می کنند.

هر چند که تعداد مرد افسرده کمتر می باشد. اما این فرضیه به طور کامل صحیحنمی باشد. محققان در تلاش هستند تا علت و چگونگی تفاوت افسردگی زنان ومردان را پیدا کنند و به دنبال آن راه درمانی ارائه کنند. اگر چه اینمسائل جای بحث و گفتگو دارند، اما احتمالاتی نیز وجود دارد: ممکن استافسردگی مردان مبهم باشد به خصوص که مردان به طور کلی تمایل چندانی بهصحبت در مورد مشکلات خود ندارند و همین صحبت نکردن باعث وخیم شدن حالاتافسردگی در آنها می شود ، گویی آنها به نوعی قصد کتمان کردن بیماری خود رادارند.

علاوه بر این مردان بر خلاف زنان، دوست ندارند که دیگران متوجه شوند که بهکمک شان نیازمند هستند. نقش های ناشی از جنسیت، مردان را ملزم می کند کهاز نظر احساسی قوی باشند و احساس غم و اندوه را در آنها فرو می نشاند. هرقدر مردان از لحاظ ایفای نقش های وابسته به جنسیت قوی تر باشند در برابرروان درمانی بیشتر مقاومت خواهند کرد.

لذا با توجه به این مطالب سعی داریم که به شما خانمهای عزیز آموزش دهیم کهاگر با علایم افسردگی در همسرتان مواجه شدید، چگونه به او کمک کنید تاراحت تر با این مشکل کنار آمده و طول دوره درمانشان کوتاه تر گردد.

چنانچه شوهرتان احساس افسردگی می کند باید به او در پذیرش کمک متخصصانیاری نمایید. نیاز به کمک را در شوهرتان تشخیص دهید و برای این کار بهمراحل زیر توجه داشته باشید:

۱) علائم و نشانه های افسردگی را بشناسید.

علائم و نشانه های افسردگی را بشناسید تا بتوانید به درستی در خصوصشوهرتان قضاوت کنید. مهمترین این نشانه ها عبارتند از ناراحتی و اندوهمزمن، کج خلقی و بی علاقگی، بی علاقه شدن به فعالیت هایی که قبلاً برایشلذت بخش بوده، کناره گیری از اقوام و دوستان، منفی بافی، بحث و جدل،تغییرات حائز اهمیت در عادت خوردن یا خوابیدن، سست و بی انرژی بودن و یاگرایش به مواد مخدر و....

۲) از ناچیز شمردن شرایط شوهرتان خودداری کنید.

افسردگی یک بیماری جدی است بنابراین تمام صبحت ها و تهدیدهای شوهرتان از جمله تهدید به خودکشی را جدی بگیرید.

۳) به همسر خود کمک کنید.

منظور از کمک کردن به فرد افسرده این نیست که طوری رفتار کنید که او مجبورشود افسردگی اش را پنهان کند، یا دروغ بگوید و یا برای او عذر و بهانه ایجور کنید.

وقتی افسردگی مردانه می شود و پدر خانواده در غم فرو می رود، زندگی از نظراعضای خانواده بی رنگ می شود و می توان گفت افسردگی پدر بر زندگی کلخانواده سایه می افکند و به نوعی شادی از زندگی رخت بر می بندد.

۴) شوهرتان را در تقاضای کمک از دیگران تشویق کنید.

او را متقاعد کنید که به دنبال درمان رفتن نشانه ضعف و ناتوانی نیستپیشنهاد کنید که به هنگام مراجعه به درمانگر او را همراهی کنید. اگر دربرابر رفتن نزد مشاور مقاومت کرد به او انجام یک سری آزمایش کامل نزد پزشکخانوادگی تان را پیشنهاد کنید. احتمالاً این پیشنهاد را راحت تر خواهدپذیرفت و به این ترتیب یک قدم به درمان نزدیک تر می شود.

۵) از همه مهمتر عشق و محبت بی قید و شرط خود را از او دریغ نکنید

همواره در طی فرآیند معالجه شوهرتان او را به طور کامل حمایت نمائید. در طول درمان نیز به موارد زیر توجه داشته باشید:

- هر گونه کمک و حمایتی را که شوهرتان به آن نیازمند است برایش مهیا کنید. در زمانبندی و برنامه ریزی به او کمک کنید و به او روحیه و امید دهید.

-
مطمئن شوید تمام داروهایش را طبق تجویز پزشک مصرف می کند، کمکش کنید کهبا شما در خصوص احساساتش صحبت کند. به هیچ وجه او را تحت فشار قرار ندهید.

-
بدانید که تأثیر روش های درمانی نیازمند گذشت زمان است. اگر داروهاییتجویز شده است، این داروها به طور فوری علائم بیماری را از بین نخواهد بردو گاهی اوقات چندین دارو و درمان مختلف باید آزمایش شوند تا موثرترین آنهاشناسایی شود.

-
از شوهرتان بخواهید که فعال و پرجنب و جوش باشد. با هم به پیاده رویبروید. با هم به تماشای یک فیلم یا برنامه شاد بپردازید و یا به دیدن موزهو یا رستوران بروید.

-
غذاهای سالم بخورید، مثال ها و نمونه های خوب را در حرف هایتان مطرح کنید و او را به سمت نگرشی مثبت سوق دهید.

لازم به ذکر است که در این دوره باید مراقب سلامت جسمی و روحی خود نیز باشید برای این منظور به نکات زیر توجه نمایید:

- اگر به کمک دیگران نیاز دارید حتماً آن را مطرح کنید. افسردگی شوهرتانعوارضی نیز برای شما به دنبال خواهد داشت سعی نکنید همه کارها را بهتنهایی انجام دهید. استرس و فشار زیاد سبب احساسی بی رغبتی، بیهودگی و کمحوصلگی در شما می گردد.

چنانچه شوهرتان احساس افسردگی می کند باید به او در پذیرش کمک متخصصان یاری نمایید

-
بپذیرید که شما به تنهایی نمی توانید شوهرتان را معالجه کنید. افسردگیشرایطی کاملاً حساس و جدی است و شوهرتان نیز باید برای درمان و بهبود خوددست به کار شود.

-
نگرانی ها و احساسات خود را به زبان بیاورید و از سکوت و ریختن در درونخود، خودداری کنید زیرا با این کار زمینه بی میلی، کم حوصلگی و بیماری خودرا مهیا می کنید. در عوض با شوهرتان صحبت کنید زیرا ارتباط و گفتگو درکاهش اثرات این بیماری موثر است هر چند باید توجه داشت که این گفتگوها وارتباطات عاری از هر گونه علامت و سرزنش پیدا و پنهان باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢