افسردگی حاد چیست؟
افسردگی حاد یا افسردگی عمده یک نوع بیماری است که بدن، ذهن و فرایندهایفکری را درگیر می‌کند. برخورد و خوراک و خواب فرد، بر نحوه نگاه کردن بهخود و بر نحوه تفکر تأثیر می‌گذارد. اختلال افسردگی مشابه حالت غم واندوهی که گاهی برای هر کس پیش می‌آید نیست. این اختلال نشانه ضعف شخصینیست و وضعیتی نیست که آرزوکنیم خود به خود برطرف گردد. افرادی که دچارافسردگی می‌شوند نمی‌توانند به آسانی «خود را جمع و جور کنند» و بهترشوند. نشانه‌های افسردگی در صورتی که درمان صورت نگیرد می‌توانند هفته‌ها،ماه‌ها یا حتی سال‌ها باقی بمانند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢