افسردگی - اعتیاد (بررسی رابطه علت و معلول)

کسانی که به مصرف الکل و سایر مواد مخدّر وابستگی دارند غالباً ازبیماری‌های روانی نیز رنج می‌برند. عدم درمان بیماری‌های روانی این افراد،درمان اعتیاد آن‌ها را نیز مشکل‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد.
افسردگی یکی از مسائل رایج در بین معتادان است. تشخیص بین افسردگی حاد وآشفتگی هیجانی ناشی از اعتیاد به دلایل زیر می‌تواند مشکل باشد:
اکثر داروها از جمله الکل، مسکّن‌ها و آرامبخش‌ها خودشان اثر شل‌کنندگی و رخوت‌آور دارند.
بسیاری از نشانه‌های افسردگی در خلال ترک اعتیاد ظاهر می‌شوند. برای مثال،متعادان به کوکائین معمولاً سه تا پنج روز پس از آخرین مصرف، دچار خوابآلودگی و رخوت شدید می‌شوند.
مصرف الکل یا مواد مخدّر یک نوع بی‌خیالی ایجاد می‌کند که تأثیر هیجانیرویدادهای روزمره را کاهش می‌دهد. بدون مصرف این مواد، همان هیجان‌ها واحساسات دوباره برای فرد وجود خواهد داشت و او ممکن است آن‌ها را غیرعادیبپندارد.
دوران اعتیاد، تراژدی‌های زیادی از قبیل طلاق، از دست دادن حضانت فرزندان،از دست دادن کار و ... به همراه دارد که باعث غم و اندوه زیادی می‌گردد.
از دست دادن ارتباط با دیگران می‌تواند سبب غم و اندوه گردد. الکل و دیگرمواد مخدّر معمولاً به صورت «بهترین دوست» فرد در می‌آیند. دوستی که همیشهحاضر است و باعث آرامش و تسکین می‌گردد.
بسیاری از نشانه‌های افسردگی معمولاً با پرهیز از مصرف الکل و دارو از بین می‌روند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢