اصول راهنمای جدید برای درمان افسردگی

اصول راهنمای جدید افسردگی که انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر کرده است، بررویکرد درمانی شخصی‌شده برای هر بیمار متمرکز است و توصیه‌هایی برایشوک‌درمانی و سایر گزینه‌های درمانی از جمله ورزش برای افرادی دارد که بادارو افسردگی آنها بهبود پیدا نمی‌کند.

به گزارش رویترز این اصول راهنما را روز جمعه اول اکتبر بوسیله انجمنروانپزشکی آمریکا منتشر شد، اولین تجدیدنظر در درمان افسردگی پس از بیش ازیک دهه است.

دکتر آلن گلنبرگ، روانپزشک مقیم آریزونا که سرپرست گروهی از کارشناسان بودکه این اصول راهنما را نوشته‌اند، گفت: "فرآیند فشرده 5 ساله بازبینی،مباحثه و تجدیدنظر در این اصول راهنما مراقبت از بیماران را بهبود خواهدبخشید."

او افزود:"امیدواریم این اصول راهنما برای بیماران فراوانی به زندگی بهتری منجر شود."

این هیئت کارشناسی بیش از 13000 مقاله علمی را که در فاصله سال‌های 1999تا 2006 منتشر شد بود مورد بررسی قرار دادند تا پیش‌نویس این اصول راهنمایجدید را بنویسند.

از جمله تغییراتی که این پژوهشگران در درمان افسردگی پیشنهاد کرده‌اند، به این موارد می‌توان اشاره کرد:

*
پزشکان باید از یک مقیاس درجه‌بندی برای ارزیابی وضعیت بیماران‌شاناستفاده کنند و درمان را متناسب با شدت علائم تجویز کنند. پزشکانمی‌توانند از راهبردهای گوناگون درمانی مانند دارودرمانی،تشویق به انجامرفتارهای سالم، ورزش و روان‌درمانی استفاده کنند.

*
این اصول راهنما در افرادی که به طور مکرر به دارودرمانی پاسخنمی‌دهند،‌ توصیه می‌کند از درمان با شوک برقی (الکتروشوک تراپی) استفادهشود، که اغلب داده‌های علمی از استفاده از آن پشتیبانی می‌کنند.

*
همچنین توصیه‌هایی برای استفاده‌ از درمان‌های جدیدتر شده است، از جملهتحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) که از میدان‌های مغناطیسی به شدتمتمرکزشده ضربان دار برای بازیابی کارکرد و تحریک بخش‌های از مغز که بهافسردگی مربوط هستند، استفاده می‌کند. دستگاه شرکت خصوصی Neurotronics بهنام NeuroStar بوسیله سازمان غذا و داروی آمریکا برای این منظور در سال 2008 مورد تایید قرار گرفت.

*
این پژوهشگران همچنین استفاده از شیوه تحریک عصب واگ را توصیه می‌کنندکه در آن یک وسیله ساخته شده بوسیله شرکت Cyberonics مورد استفاده قرارمی‌گیرد. این وسیله تحریک الکتریکی به عصب واگ - عصب بزرگی که مغز را بهاندام‌های داخلی مربوط می‌کند- وارد می‌کند.

*
این اصول راهنما ورزش منظم را نیز برای بهبود افسردگی توصیه می‌کند. بررسی‌ها نشان‌داده‌اند که ورزش می‌تواند علائم افسردگی را به خصوص درسالمندان یا افراد دچار بیماری‌های پزشکی مزمن بهبود بخشد.

*
این پژوهشگران استفاده مکررتر از درمان دارویی نگهدارنده را به خصوص درافرادی که احتمال دارد افسردگی‌شان عود کند،‌ توصیه می‌کنند. این توصیه بهخصوص برای بیمارانی مهم است که دست کم سه حمله افسردگی قبلی داشته‌اند یامبتلا به بیماری‌های مزمن هستند.

مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا در یک گزارش جداگانه که روز پنج‌شنبهمنتشر شد، اعلام کرد که 9 درصد آمریکاییان بزرگسال مورد پرسش قرار گرفتهدر سال‌های 2006 و 2008 علائم فعلی افسردگی داشتند، از جمله 3.4 درصد کهدارای علائم افسردگی عمده - داشتن پنج تا تعداد بیشتری نشانه افسردگی دستکم برای دو هفته- بودند.

بر اساس این گزارش در مجموع افسردگی بیش از 13میلیون نفر از بزرگسالانآمریکایی را در هر سال مبتلا می‌کند و میلیاردها دلار زیان به خاطرهزینه‌های درمانی، از دست رفتن بهره‌وری،‌غرامت کارکنان و مرگ و میر به جامی گذارد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢