پیش بینی آمار بیشتر افسردگی در 20 سال آینده نسبت به سایر بیماریها

سازمان بهداشت جهانی ( who ) ، پیش بینی کرد، طی ۲۰ سال آینده افسردگی درمقایسه با سایر بیماریها، تعداد افرادی بیشتری را مبتلا خواهد کردبه نقل از بی بی سی ، براساس اعلامسازمان بهداشت جهانی ( who ) ،‌ افسردگی بزرگترین بار سلامتی بر جامعه ازنظر اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
این سازمان افزود: با این حال بیشتر کشورهای در حال توسعه کمتر از دو درصد بودجه ملی خود را صرف سلامت روان می کنند.
این هشدار سازمان بهداشت جهانی در نخستین نشست جهانی بهداشت روانی که در آتن پایتخت یونان برگزار می شود اعلام شد.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد، در حال حاضر بیش از ۴۵۰ میلیوننفر که اغلب آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بطور مستقیما بهاختلالات و یا ناتوانی های روانی مبتلا هستند.
نشست پنج روزه در آتن این فرصت را فراهم می آورد تا به آنچه برگزارکنندگان، آن را بحران در بهداشت روانی جهانی می خوانند رسیدگی شود.
شکهار ساکسنا” از بخش بهداشت روانی سازمان بهداشت جهانی گفت: آمارهای اینسازمان به وضوح نشان می دهد که بار ناشی از افسردگی رو به افزایش است،

بطوری که افسردگی در سال ۲۰۳۰ به تنهایی بزرگترین بار بهداشتی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
مفهوم علمی “بار” به معنای سالهای از دست رفته زندگی ناشی از مرگ زودهنگامو یا ناتوانی شدید به دلیل یک بیماری خاص و در این مورد افسردگی است.
دکتر ساکسنا می گوید: افسردگی نسبت به بیماریهای نظیر سرطان و ایدز که هراس زیادی از آنها وجود دارد، بسیار شایعتر است.
به گفته وی می توان افسردگی را “همه گیری خاموش” نامید چرا که این بیماریبیشتر تشخیص داده می شود، در همه جا هست و احتمالا وقتی که سایر بیماری هاکاهش یابد این بیماری افزایش می یابد.
افزایش بار بهداشتی برای کشورهای در حال توسعه، مشکل خاصی ایجاد می کند،چرا که این کشورها منابع کمتری برای سلامت روانی دراختیار دارند.

رییس بخش بهداشت روانی سازمان بهداشت جهانی افزود: آماری داریم که نشان میدهد افسردگی در کشورهای فقیرتر در مقایسه با کشورهای ثروتمند و حتی افرادفقیر کشورهای ثروتمند بیشتر است.
با این حال کشورهای پردرآمد ۲۰۰برابر کشورهای کم درآمد برای بهداشت روانی، منابع خود را اختصاص می د

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢٢