کمال طلبان افرادی هستند که ذاتا خواهان نظم و اجرای قوانین اجتماع و عرف هستند و قوانین مخصوص و خودساخته نیز دارند که دقیقا همین بخش، مورد تفاوت 3 مدل روانشناسی به نظر می‌رسد که راجع به آن توضیح خواهم داد.

و اما یکی از قوانین خطرآفرین این گروه، قانون صفر و یک است که فرد و گاه اطرافیان را دچار مشکل می‌سازد، به این معنا که یا انجام کاری را از ابتدا نمی پذیرند و یا سعی بر انجام‌ کامل آن به هر بهایی دارند. این افراد معمولا کارهای نیمه تمام و کتابهای ناخوانده‌ی بسیار و از آنجاییکه اغلب آنها دارای قوه تخیل و هوش بالا هستند، فایل‌های باز شده‌ی ذهنی فراوان دارند.

به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت دایره امکانات از نظر زمان، مکان، اعتبار مالی، انرژی و ...،از طرفی و دایره نامحدود رسیدن به کمال، داشتن و به دست آوردن، چه دست آورد مادی و چه کسب شهرت و اعتبار و حتی دست آورد علمی، این افراد هیچوقت از وضعیت خود راضی نباشند و هر روز انرژی فراوانی را در ناکامی هایشان از دست می‌دهند!

گروه سوم که توجه مرا به دلیل داشتن تکنیک برای حل معضل این افراد جلب کرد، گروه (رفتار درمانی – شناختی یاCBT) هستند.

در توضیح کمال‌طلبها، به جایی رسیدیم که این افراد معمولا تابع قوانین اجتماعی و عرف هستند که تا همینجا این عقیده در هر سه گروه مشترک است، اما در تیپ شناسی اینیاگرام، تیپ کمال‌طلب یا تیپ 1، با مدل ذهنی آدمهای خوب رشد و ارتقاء می‌یابند، ناآگاهانه اتفاقات پیرامون را با استانداردهای خود مقایسه می‌کنند و با شعار "قوانین را پیداکنید و بهترین شکل آنها را انجام دهید"، به قضاوت خود و دیگران می‌روند...

اما در نگاه رفتار درمانی- شناختی، ممکن‌ست فرد کمال طلب همه‌ی آدمها را در عدم اجرای قوانین، شکستها و اشتباهات‌اشان بپذیرد و حتی ببخشد اما خود را هرگز مستوجب خطا و نادرستی نمی‌بیند و گاه از دید او، شکست، یعنی چیزی شبیه مرگ!

به طور خلاصه کمال‌طلب اینیاگرام، فردی سخت‌گیر بر خود و دیگران و با قضاوتی بالاست در حالیکه کمال‌طلب شناختی – رفتاری اگر بر دیگران سخت نگیرد بر ذهن و رفتار خود سخت‌گیر و کمال طلب پیروان یونگ از اختلال "مادرکمپلکس" در عذاب است و کمال‌گرای هرسه گروه افراد فعال و پرانرژی هستند که بر رفتار خود برای انجام اموراتشان، کنترل و مدیریت مناسب را ندارند چون می‌بایست همه‌ی امور با استانداردی بالا و رتبه‌ی اول، انجام پذیرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٤