_ دقیقاً بدانیم که چه می خواهیم و به دنبال چه هستیم و خود را در شرایط حل شده مسئله احساس کنیم.
در مقابل مسائل دستپاچه نشویم.
اولین شرط موفقیت در حل مسائل زندگی : فهم درست و شناخت لازم از صورت مسئله است.
هنگامی که برای شما مسئله ای رخ می دهد ، شما باید قلم و کاغذی در دست بگیرید و روی آن بنویسید که چه اتفاقی افتاده است و از این طریق یک تعریف درستی از صورت مسئله برای خود به دست آورید. سپس از خود سئوال کنید که حل این مسئله به چه معنایی است. به عبارت دیگر چه اتفاقی باید در دنیای شما بیفتد تا شما کاملا احساس کنید که مسئله شما حل شده است.
نام این حرکت را واضح سازی می گویند.
وضوح قدرت می آفریند.....clarity is power

2_ بهترین راه حل را بیابیم و فوراً اقدام کنیم.
عمل و اقدام مرحله اصلی حل مسائل و رسیدن به اهداف است.
ده درصد از وقت و انرژی ما باید صرف اقدام برای حل مسئله شود.
بیست درصد از وقت و انرژی خود را صرف تشریح و تبین صورت مسئله کنیم.
پس از فکر و مشورت فوراً باید اقدام کنیم و عملکرد خود را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

3_ ارزیابی اقدامات انجام شده و کنترل مسیر و تغییر راه حل ها و انعطاف پذیری.
مرتبا در حال ارزیابی تمام مراحل زندگی و اقدامات خود باشید تا بهترین راهها را انتخاب کنید. عالیترین تصمیم ها را بگیرید. بهترین دستاوردها را به دست آورید.
در طول مسیر ضمیر ناخودآگاه شما که مرتباً با کائنات در تماس است راه حل های بهتری را یافته و به ذهن شما می اندازد. همواره برای دریافت الهامات درونی خود آماده باشید و راه حل های بهتر را مرتباً جستجو کنید.

4_ استفاده از تجربیات دیگران و مدل قرار دادن انسانهای موفق
هیچ گاه برای مسائل کار و زندگی از روش سعی و خطا استفاده نکنید.
در مواقع مهم و تصمیمات استراتژیک و سرنوشت ساز که استفاده کردن از تجربه های دیگران می تواند بسیار کارساز و موفقیت آمیز باشد.
در مورد هر مسئله فردی را پیدا کنید که قبلاً چنین مسئله ای داشته و آنرا به طور موفقیت آمیز حل کرده است. او را الگو قرار دهید و با او مشورت کنید و کوتاهترین راه را بروید و بهترین دستاورد را به دست آورید.
الگوها و مدل ها چراغهای روشنی هستند که می توانند مسیر زندگی انسان را روشن تر کنند.
استفاده کردن از الگوها و تجربه های دیگران باعث می شود که انسان با کمترین هزینه ممکن و صرف کوتاه ترین زمان به بهترین دستاورد برسد.

5_ حفظ روحیه امیدواری و ایمان به حل مسئله
یک انسان ناامید هرگز نمی تواند اندیشه درستی داشته باشد و راه حل مناسبی را بیابد.
به عنوان یک انسان موفق این گونه باور داشته باشید که همه چیز در دنیای شما به گونه ای است و خدای رحمان هر مسئله را فرصتی برای رشد و ارتقاء شما قرار داه است.
با اعتماد به یاری خداوند و اتکاء و به توانایی نامحدود خود همواره روحیه امیدوارانه و خوب خود را حفظ کنید تا هر مسئله ای را با سرپنجه تدبیر و درایت خود حل کنید و از اقتدار خود لذت ببرید.

6_ ثبت کامل در دفترچه ثبت موفقیتها و تحسین خود به عنوان انسانی موفق با ظرفیتی بالاتر
از همان لحظه اول مواجه با مسئله تا پایان آن لذت ببرید و بعد در دفترچه ثبت کنید.


چگونه تغییر و تحول پایدار در خود به وجود آوریم؟

ایجاد تغییر و تحول در انسان زمانی ارزشمند است که آن تحول در وجود آدمی پایدار بماند. تحولی که با تکنولوژی فکر در جسم و روح و روان ما ایجاد شده است همچنان پایدار مانده و کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد. انسان یک موجود فراموشکار است و مرتباً نیاز به تذکر و یادآوری دارد.
نباید با تغییرات اولیه ای که در خود دید خیالش راحت باشد که تا آخر عمر این تحول و تغییر پایدار خواهد ماند. زیرا اگر از خود غافل شود آن نگرشها ی غیر درست مجدداً به زندگی او برگشته و او را مجدداً دچار مسائلی می کند.


اصولی برای پایدار ماندن تغییرات و تحولات

1_ اجرای تکنیک های تکنولوژی فکر(بر اساس خودهشیاری، خودبیداری و اشراف و بصیرت کامل)
تحول در انسان حاصل عملکرد لحظه به لحظه ضمیر ناخودآگاه او است.
ضمیر ناخودآگاه برای انجام هر حرکتی نیازمند به یک فرمان و یا یک سیگنال ورودی است. مهمترین عامل ایجاد تحول و فعال ساختن ضمیر ناخودآگاه ، اشراف و آگاهی لحظه به لحظه به خود است.
مهمترین حرکتی که شما در زندگی خود باید انجام بدهید، همان اشراف به خودتان است که در واقع متوجه هستید که اتفاقی در دنیای شما رخ داده و شما دیگر آن آدم سابق نیستید. انسان زبیا کسی است که تمام تکنیک ها و اصول تکنولوژی فکر را در هر لحظه اجرا می کند.
لحظه ای از خود غافل نباشید. بلکه تمام اصول تکنولوژی فکر را در هر لحظه در دنیایی از آگاهی انجام دهید.
مثال: اصل تمرکز و اصل سئوال که مرتباًباید بر روی زیبایی های زندگی خود تمرکز کنید و ذهن خود را مرتباًمعطوف به وقایع زیبای زندگی کنید و از هر گونه منفی نگری بپرهیزید. مرتب از خود سئوالهای مثبت بکنید. و احساس رضایت از زندگی را فریاد بزنید و مرتباًبرای خودخواستار زندگی بهتر باشید.
به چای واژه چرا از واژه چگونه استفاده کنید. مرتباً خود را انسان خوش شانسی بدانید و باور کنید که خدای رحمان برای شما بهترین ها را می خواهد.
با اصول سی گانه اعتماد به نفس هر روز زندگی کنید. شب های قدر را به هر مناسبتی تشکیل دهید و آینده زیبای خود را مرتباً طراحی و بهسازی کنید.
در مقابل مسائل زندگی مثل کوه بایستید و تمام تکنیک های حل مسائل را به کار ببرید. با تکنولوژی فکر هر لحظه زندگی کنید.

2_ مراقبت از ضمیر ناخودآگاه
شما امروز به خوبی می دانید که هر اندیشه ، هر حرکت و هر نگاه شما می تواند در ضمیر ناخودآگاه شما تأثیر بگذارد و حاصل آن تأثیر می تواند سرنوشت شما را عوض کند.
مهمترین رسالت شما نگهداری و مراقبت از ضمیر ناخودآگاه است.
وقتی دیدن یک تصویر(گل یا خرابه) و یا شنیدن یک نغمه موسیقی (دل انگیز یا غم انگیز) و یا هر گونه اطلاعاتی که از طریق حواس پنج گانه به ضمیر ناخودآگاه شما برسد بر سرنوشت شما اثر می گذارد، حال ببینید که چگونه باید از ضمیر ناخودآگاه خود مراقبت کنید تا او هم سعادت و خوشبختی شما را فراهم کند.
شما در هر لحظه به چیزی می اندیشید ، چیزی را می بینید، می شنوید، لمس می کنید، می چشید و می بوئید. هر کدام از اینها سیگنالی به ضمیر ناخودآگاه شما است. همان سیگنالی که در سلامتی روح و روان شما و دستاوردهای آینده شما تأثیر می گذارد.

3_ اصل مراقبه (نگهبان)
مباحث تکنولوژی فکر را در میان خانواده خود ترویج دهید.
انسانها گاهی از خود غافل می شوند وسخنانی گفته یا حرکاتی می کنند که با نوع تفکر تکنولوژی فکر مغایرت دارد. در چنین مواقعی وجود عزیزان دیگری که متوجه هستند و می توانند تذکر بدهند بسیار سازنده است.
تمام افراد خانواده اراده می کنند تا با تکنولوژی فکر زندگی کنند ، می توانند برای یکدیگر به صورت نگهبان و معلمی عمل کنند تا هیچ کدام دچار غفلت نشوند و همه افراد در هر لحظه در حالت خودآگاهی زندگی کنند.

4_ اجرای اصول تکنولوژی
شما از رهگذر تکنولوژی عشق هر پدیده ای را در کائنات مظهری از عظمت خداوند می بینید و لذت می برید، این نگاه قدرت مغناطیسی انسان را مرتباً افزایش داده و باطریهای وجود آدمی را شارژ می کند.

5_ هدف و برنامه در زندگی
هدف و برنامه در زندگی ، شورآفرین و تحول بخش است.
انسانهایی که مرتباً اهداف جدیدی برای خود طراحی کرده و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی می کنند خود را همواره در مسیر کمال و مسیر تحول می بینند. چنین انسانهایی وقت ندارند که به چیزهای منفی و مخرب بیاندیشند و افسرده شوند.
انسان هدفمند مرتباً بر میزان شدت مغناطیسی وجودش می افزاید زیرا همواره از خود سئوال می کند که چگونه؟ چگونه باید به اهدافم برسم. چگونه باید فلان پروژه را به ثمر برسانم؟ چگونه باید فلان ارتباط را برقرار کنم.

6_ اجرای شبهای قدر
اجرای اصول طراحی سرنوشت و یا مراسم زیبای شب قدر بهترین فرصت برای انسان است که خود را در موقعیت پالایش درونی و ارتباط زیبا با خداوند و کل کائنات قرار داده و به روشن کردن تکلیف خود در زندگی اقدام می کند.
این حرکت ، تحول را هر لحظه به انسان یادآوری می کند و به او امید می بخشد

7_اصل تغییر در الگوها برای اجرای اصل خودهشیاری
یکی از بهترین راههای پایداری در تحول ، توجه لحظه به لحظه از طریق تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها است.
انسان ها مرتباً نیاز به تذکر دارند.
مرتباً جهت یادآوری الگوهای خود را عوض کنید وبرای خود نشانه هایی قرار دهید تا به شما یادآوری کند که آری شما دیگر آن آدم سابق نیستید.بلکه تحولی بزرگ در شما رخ داده است و همه چیز در دنیای شما تغییر کرده است. در آن صورت همواره تحولی پایدار خواهید داشت و هرگز فراموش نخواهید کرد که برای شما همه چیز به گونه ای دیگر است.
هر ماه دکوراسیون خانه را عوض کنید. مدل لباس پوشیدن و نحوه غذا خوردن ، روش برخورد با دیگران ، همه زندگی خود را مرتباً تغییر دهید.

8_ به کارگیری جملات تأکیدی مثبت
هر جمله تأکیدی و تصدیقی مثبت فرمانی سازنده به ضمیر خودآگاه است که در نهایت یک روحیه عالی ساخته و در عین حال باوری عالی و شخصیتی زیبا را ایجاد می کند.
جملات تأکیدی مثبت شرایط مطلوب بعد از تحول را به شما نوید می دهد.

9_ تصویر سازی ذهنی
هر تخیل مثبت که ما آنرا تصویر سازی ذهنی می گوئیم به عنوان یک سلسله دستورالعملهای محرز و مسلم برای ضمیر ناخودآگاه تلقی می شود.
تصویر سازی ذهنی به صورت مستمر و مداوم تحول درونی شما را پایدار نگه می دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱