جادوی کلمات

در تمامی ادیان بر روی استفاده صحیح از کلمات بسیار تأکید شده است. نقطه شروع یعنی دعوت مردم از طریق کلمات بوده و اصولاً سخنانی اثرگذار و ماندگار شده اند که در دل ها نفوذ کرده اند.

خدا نیز تنها به واسطه کلمات با انسان ها ارتباط داشته است. «در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، کلمه خدا بود.»

عیسی مسیح (ع) می فرماید: ( از روی سخنان توست که عادل شناخته خواهی شد و از سخنانت بر تو حکم خواهد شد پس زندگی و مرگ هر دو در قدرت زبان است.)

با این اوصاف می توان به ارزش و اهمیت استفاده صحیح از کلمات پی برد. حال به شما می گوئیم که با استفاده از کلمات جادویی می توانیم به هر چه می خواهیم، دست یابیم و تنها شرط تأثیر کلمات در موفقیت ما این است که نسبت به آنچه می گوئیم با تمام وجود باور و ایمان داشته باشیم و باور و ایمان زمانی در انسان به وجود می آید که تمام ذهنیات منفی و حب و بغض هایی که دید انسان را محدود می کند از میان برداشته شود و با نگاه خالص و توأم با آرامش عمیق به دنیا بنگریم.
آنگاه امواج مثبت پرقدرت از کائنات به سوی انسان گسیل می شوند و عشق و ایمان را جاری می کنند. هرچه ایمان و مثبت نگری ما مستحکم تر و کامل تر باشد ، قدرت روحی ما افزایش می یابد و ما زودتر به خواسته های خود می رسیم. پس انسان با معجزه کلام، قدرت آن را دارد تا در یک آن، وضعیت ناخوشایندی را که برایش ایجاد شده ، از میان بردارد و شادمانی را به جای اندوه، ثروت را به جای فقر و مثبت بودن را به جای منفی بودن برگزیند.

وقتی با تأکید بر خصوصیات مثبت شخصی، وی را مورد ستایش قرار می دهیم، در او نیرویی به وجود خواهد آمد که باعث نشاط، انرژی و قدرت می گردد؛ پس ، کلمات ، تأثیر مستقیمی بر اندیشه‌ها دارند و این اندیشه ما است که باورها را می سازد. اساساً وجود ما از باورها تشکیل شده است. اگر به صورت عمیق در وجود خود نظاره کنیم، در خواهیم یافت که آنچه باعث شکل گیری ما می‌شود و اندیشه های ما را به وجود می آورد؛ قبل از این که مادی باشد، معنوی است.

کلام تو عصای معجزه گر تو است، سرشار از سحر و اقتدار .                     ( کاترین پاندر)

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱