یک مطالعه دوساله در بیش از 1800 فرد افسرده 60 سال به بالا نشان داده است بیمارانی که در یک برنامه درمانی خاص شرکت کرده بودند کمتر دچار افسردگی شدند ، عملکرد بدنی بهتری داشتند ، از سلامت عمومی بیشتری برخوردار بودند ، و کیفیت زندگی آنها نیز در مقایسه با کسانی که تحت مراقبت استاندارد قرار داشتند ، بالاتر بود.

IMPACT بویژه برای درمان سالمندان افسرده در نظر گرفته شده است. این تیم شامل مراقبین اصلی و متخصصان سلامت روان است که با استفاده از برنامه کامپیوتری برای پیگیری نیازهای خاص هر بیمار و درمان مناسب او شامل گفتار درمانی برای حل مشکل و استفاده از داروهای ضد افسردگی ، باهم کار می کنند.

سالمندان افسرده بندرت درمان مناسبی دریافت می کنند.

این مطالعه نشان میدهد می توان این بیماران را وارد روند درمان کنیم و به آنها کمک کنیم زندگی شادتر و بهتری داشته باشند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/٧