جدول مقایسه مدل‌هاى اریکسون و پیاژه در زمینه تکامل احساست و ادراک در زندگى
  سن (سال)       مراحل تکامل روانى    
 
   
پیاژه
(ادراکى Cogmitive)
     
اریکسون
(احساسى)
(emotional)
   
  ۲-۰       مرحله حسى - حرکتی، آموختن از طریق حواس پنج‌گانه، دست‌یابى به مفهوم پایدارى اشیاء       مرحله I، اعتماد در برابر عدم اعتماد    
  ۳-۲       مرحله پیش عملکردی، طبقه‌بندى اشیاء براساس یک ویژگى واحد (مثلاً اندازه)، کاربرد نماها - استفاده از زبان       مرحله II، پیروى در برابر تردید    
  ۶-۴       مرحله تفکرهاى ابتکاری، طبقه‌بندى مبتنى بر در مستقیم و حسی، (آگاهى از مفهوم حفظ مقدار جرم اشیاء)       مرحله III، ابتکار در برابر احساس گناه    
 
۱۱-۶
(دوران دبستان)
      مرحله عملکردهاى عینی، تکامل تفکر منطقی، فرضیه آزمائى منظم در حل مسائل       مرحله IV، کارآئى در برابر احساس حقارت    
 
۱۹-۱۲
(دوره نوجوانی)
      مرحله عملکردهاى صورى Formal، درک مفاهیم مجرد، شکل‌گیرى ایده‌آل‌ها       مرحله V، هویت‌یابى در برابر سردرگمی    
 
۲۰ به بالا
(جوانی)
      --       مرحله VI، صمیمیت در برابر کناره‌جوئى    
  میان‌سالى       --       مرحله VII، خلاقیت در برابر خود فرورفتگى    
  دوران پیرى       --       مرحله VIII، تمامیت در برابر نومیدی    
 
    تصویر ذهنى (Body Image)
شکل‌گیرى ذهنیت فرد از بدن وى به‌عنوان یک فرد بالغ یک مرحله منطقى و احساسى است که با مسائل تغذیه‌اى گره مى‌خورد. نوجوانان اغلب نسبت به تغییرات سریع بدن خود ناخرسند هستند. آنها مى‌خواهند که هر چه زودتر مثل دوستان بلغ خود یا مانند الگوهاى مورد پسند از نظر فرهنگى شوند. مشخصاتى هم که توسط رسانه‌هاى گروهى تبلیغ مى‌شود، مزید بر علت است.
 
آنها ممکن است آرزو کنند که کوتاه‌تر یا بلندتر باشند و یا چاق‌تر یا لاغرتر شوند. به‌همین دلیل نوجوانان از طریق تغییر در برنامه غذائى خود سعى در کنترل یا تغییر شکل بدن خود مى‌کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱