جلوی هر عبارتی را که در مورد شما درست است کلیک کنید:

مشکل بیخوابی و بدخوابی عذابم می دهد.
بسیار بدخلق شده ام.
همیشه فکرم دور افکار خاصی دور می زند.
بسختی می توانم افکارم را متمرکز کنم.
بسختی می توانم چیزی را به خاطرم بسپارم.
انجام کارهای روزانه برایم بسیار سخت شده اند.
دائما احساس درماندگی و یاس می کنم.
احساس می کنم آدم بی ارزشی هستم.
بیشتر اوقات به خودکشی فکر می کنم.
نسبت به آینده هیچ امیدی ندارم.
تصمیم گیری بر سر کارهای روزمره برایم بسیار سخت شده است.
نسبت به اتفاقات درو و برم بی تفاوت شده ام.
احساس عذاب وجدان راحتم نمی گذارد.
خودم را در هر کاری مقصر احساس می کنم.
زندگی برایم معنایش را از دست داده است.جمع کل نمرات این تست:توضیح جمع کل نمرات این تست

اگر حتی یکی از عبارات فوق را علامت زنده باشید نشان دهنده آن است که گرایش به افسرده گی دارید.
همه انسانها در طول زندگی
احساس غم و نگرانی را تجربه می کنند. ولی این حالات در مورد اکثر آدمها چیزهایی زودگذرند و معمولا با موضوعات
غم ساز و نگران کننده ربط مشتقیم دارند. احساس غم و اندوه بخاطر از دست دادن موقعیت کاری و از این قبیل کاملا عادی است ولی
این احساس نمی تواند تمام روز و برای مدت زیادی به همان شدت اولیه حضور داشته باشد. حتی غم بسیار زیاد بعداز تجربه های بسیار غم انگیزی نظیر از دست دادن فردی عزیز نیز بعد از مدتی باید رفته رفته کم رنگ بشود و معمولا اینچنین است. به این نوع غمها افسرده گی نمی گوییم. افسرده گی نشانه های خاص خودش را دارد و نباید آنرا با غم و اندوه یکی دانست. ولی افسرده گی شدت و ضعف دارد و راههای برطرف کردن آن نیز متفاوت است.

در این تست نمره بین 2 الی 6 نشاندهنده افسرده گی خفیف است.

اگر جمع نمراتتان در این تست بین 8 الی 16 قرار دارد, دچار افسرده گی متوسط شده اید.
اگر نمراتتان در این تست از 18 به بالا است دچار افسرده گی شدید شده اید.
در هر سه حال مراجعه به متخصص برای درمان افسرده گی بسیار ضروری است.
هیچ آدمی افسرده به دنیا نمی آید بلکه آدمها در طول زندگی یاد می گیرند که نسبت به چیزهایی که دور و برشان اتفاق می افتد
به شکل رفتار افسرده کننده جواب بدهند. افسرده گی چیز قابل علاجی است و هرچه زودتر برای علاج آن اقدام شود نتیجه بهتری می دهد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/۸