ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آبهای اطراف ژاپن، سالهاست که جوابگوینیاز تمام مشتریان خود نیست. بنابراین برای غذا رساندن به جمعیت ژاپنی ها،قایق های ماهی گیری، بزرگ تر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند. ماهیگیران هر چه مسافت طولانی تری را طی می کردند، به همان میزان آوردن ماهیتازه بیشتر طول می کشید. اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید، ماهی هادیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این ماهی ها را دوست نداشتند.
برای حل این مسأله، شرکت های ماهی گیری، فریزرهایی در قایق های خود تعبیهکردند. آنها ماهی ها را می گرفتند و آنها را روی دریا منجمد می کردند. فریزرها این امکان را برای قایق ها و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتربروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب بمانند. اما ژاپنی ها تفاوت مزههای تازه و منجمد را متوجه شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست نداشتند.
بنابراین شرکت ها ماهی گیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهیرا در مخازن آب نگهداری می کردند. ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند وحرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق، اما زنده بودند. متأسفانه ژاپنی هاهنوز هم توانستند مزه را تشخیص دهند. زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزهماهی تازه را از دست داده بودند. باز هم ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبتبه ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند.
پس شرکت های ماهی گیری به گونه ای باید این مسأله را حل می کردند.


آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟


اگر شما مشاور در منابع ماهی گیری بودید چه پیشنهادی می دادید؟ چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه می دارند؟
برای تازه نگه داشتن ماهی، شرکت های ماهی گیری ژاپنی هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در قایق استفاده می کنند، اما آنها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند. کوسه چندتایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سرزنده به مقصد می رسند، زیرا ماهی ها تلاشکرده اند.
بشر تنها در مواجه با محیط چالش انگیز است که پیشرفت می کند. پس:

به جای دوری جستن از مشکلات، به میان آنها شیرجه بزنید.
اگر مشکلات و تلاشهایتان بیش از حد بزرگ و بی شمار هستند، تسلیم نشوید.
ضعف، شما را خسته می کند. به جای آن، مشکل را تشخیص دهید.
عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته باشید و اگر به اهدافتان دست یافتید، اهداف بزرگ تری را برای خود تعیین کنید.
زمانی که نیازهای خود و خانواده تان را برطرف کردید، برای حل اهداف گروه، جامعه و حتی نوع بشر اقدام کنید.
پس از کسب موفقیت آرام نگیرید. شما مهارت هایی دارید که می توانید با آن تغییرات و تفاوت هایی را در دنیا ایجاد کنید.
در مخزن زندگیتان کوسه ای بیندازید و ببینید که واقعاً چقدر می توانید دورتر بروید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢۱