لازمه‌ نگاه‌ مثبت‌ به‌ جهان‌ این‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ خودتان ‌احساس‌ خوبی‌ داشته‌ باشید. این‌ بدان‌ معنی‌ نیست‌ که‌ خود را کامل‌ بدانید، ولی‌ حداقل‌ خودتان‌ راخوب‌ و قابل‌ قبول‌ به‌ شما آورید. درباره‌ خود به‌ طور مثبت‌ صحبت‌ کنید و از بی‌اعتبار ساختن‌ خود بپرهیزید.

نقطه‌ تمرکز فکری‌ خود را تغییر دهید:

زمانی‌ را صرف‌ فکر کردن‌ به‌ کارهای‌ کامل‌ و خوب‌ خود بکنید و به‌ کوتاهی‌های‌ خود نیندیشید، اگرهر روز صبح‌ با این‌ تفکر بیدار شوید، روز را به‌ طرز خوبی‌ آغاز کرده‌اید. وقتی‌ در مورد خودتان ‌احساس‌ راحتی‌ بیشتری‌ کردید، وقت‌ آن‌ می ‌رسد که‌ با چیزهایی‌ که‌ در شما نگرانی‌ ایجاد می‌کند مبارزه‌ کنید.

از جملات‌ مثبت‌ استفاده‌ کنید:

استفاده‌ مکرر از جملات‌ مثبت‌ یک‌ حافظه‌ جدید و امیدوار در ذهن‌ ناهشیار شما خلق‌ می‌کند.بنابراین‌ پس‌ از چند بار تمرین‌ به‌ طور خودکار بیش‌تر مثبت‌ فکر می‌کنید، مثلا" می‌توانید بگویید:
" زندگی من هر روز از هر جهت بهتر و بهتر و بهتر میشود "
تا جایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ جمله‌ مثبت‌ شما باید تنها حاوی‌ کلمات‌ مثبت‌ باشد، بهتر است‌ کلماتی‌ که‌موجب‌ ترس‌ شک‌ یا شکست‌ می‌شوند به‌ کار نروند.تا از جمله‌ مثبت‌، نهایت‌ استفاده‌ را ببرید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢۱