حفظ خونسردی مهمترین عامل برای انعکاس واقعی و صحیح توانمندیهای علمی و بیان کامل آموخته هاست.
* دانش آموزی که با استرس سرجلسه کنکور بنشیند خودبه خود به ۵درصد سؤالات نمی تواند پاسخ دهد.
«من فقط یکی هستم، ولی هنوز هم یکی هستم، هر کاری را نمی توانم انجام دهم ولی هنوز هم کاری هست که بتوانم انجام دهم. پس از انجام آنچه می توانم، سربازنخواهم زد.»
هلن کلر

همه ما دوست داریم که اعتمادبه نفس داشته باشیم زیرا می دانیم بدون آن به هیچ موفقیتی نمی توان رسید. همه ما می دانیم مردان و زنان موفق خود را دوست دارند و به چیزهایی که از زندگی و پدر ومادر به آنها رسیده و در وجود آنها به امانت گذاشته شده احترام می گذارند. آنها از وجود خود خوشحال هستند و ترجیح می دهند خودشان باشند نه هیچ فرد دیگری، در هر زمانی از تاریخ و عزت نفس، یعنی همین!
تو چطور دوست من! آیا زندگی خود را مأموریتی باشکوه می دانی و به معجزه بودن خودت احترام می گذاری و یا… به هرحال هیچکدام از مردان و زنان موفق تاریخ با این باورها متولد نشده اند بلکه آنها را آموخته و در خود پرورش داده اند.
مطمئن باش آنچه منجر به موفقیت انسانها می شود، شانس نیست، بلکه لیاقت است.
.بهترین شیوه برای غلبه بر اضطراب و نگرانی تسلط بر مطالب درسی است. از سوی دیگر نباید اندوخته های علمی خود را دست کم گرفت و دایم دغدغه ضعف خویش را در مباحث داشت. اضطراب یکی از عواملی است که می تواند فرد را نسبت به مطالبی که نظراً و عملاً معتقد است که به آنها مسلط است، دچار بیم و تردید کند. «به خویشتن اعتماد کن تا راه زندگی را بیاموزی»
گوته

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢۱