کودکان والدین سختگیر،از نظر چاقی بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این مساله احتمالا به دلیل آن است که کودکان در سنین پایین تر،در واکنش به استرس غذای بیشتری می خورند.در حالی که در کودکانی که والدین منضبط ولی نه چندان سختگیر دارند،مشکلات ناشی از اضافه وزن کمتر دیده می شود.

 

همچنین طبق این مطالعه،کودکانی که والدینشان به نظم و انضباط اهمیت نمی دهند دچار مشکلات ناشی از اضافه وزن و چاقی خواهند شد.این مسئله در کودکانی که پدر و مادرشان به قوانین و مقررات پایبند نیستند،نیز صادق است.براساس بررسی های به عمل آمده،در بین تمامی انواع والدین،کودکان والدین بسیار سختگیر و مقرراتی بیش از سایر کودکان از مشکل اضافه وزن رنج می برند.این مطالعه ها نشان می دهند که محیط استررس آور و فاقد پاسخ مناسب عاطفی- روانی باریسک بالی اضافه وزن در کودکان مرتبط است.زندگی کردن در محیط خانواده ای که توقعات بالا و سختگیری های نا به جا دارند می تواند برای کودکان استرس آور باشد.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢٧