موفق به کشف ‌٩ نشانه افسردگی شده‌اند، این یافته کمک فراوانی به بیماران برای آگاهی از وجود این بیماری در خود می‌کند.
نوشته شده است:
این نشانه‌ها عبارتند از:

 

١- احساس ناراحتی و انزجار
‌٢- کاهش علاقه به هر گونه فعالیت فیزیک
‌٣- کاهش یا افزایش بی‌مورد اشتها
‌۴- تغییر زمان خواب و کاهش یا افزایش آن
‌۵- احساس خستگی و رخوت
‌۶- احساس بی‌ارزش بودن
‌٧- احساس گناه
‌٨- کاهش تمرکز
‌٩- بی‌علاقگی به استحمام.

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٦