حمله حسادت

اگر در نقطه  ای از زندکی هستید که دقیقا  نمیدانید چه می خواهید.یا انچه را که همیشه فکر می کردید می خواهید به دست اورید ولی از ان لذت نمی برید بگذارید به یک حمله پانزده دقیقه ای حسادت دچار شوید . بگذارید  حسادتتان  خود را بیان کند و به ارامی شما را در جهتی که نیاز دارید راهنمایی  کند .حسادت  میتواند خیلی هم سالم باشد .و به ما امکان میدهد تا ببینیم ارزوهای واقعیمان کدامهاست  .حسادت تحسین تلخ است  .در پشت حسادت نگرشی دست ودلبازانه  از تمام ویژگیهای خوب  واحساس تحسین وعلاقه  به انهاست.حسادت  میتواند  به چیزی خوب ختم شود در صورتی که بتوانیم ان را تحمل کنیم .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۳٠