چند راه

چند راه  برای به دست اوردن  هر انچه که میخواهیم (حتی  شوهردرمورد علاقه اتان               یک     یادداشت خطی به شخص مقابل بفرستید                راجع به این که چقدر از صمیم قلب ان چیز را میخواهید 1÷بفرستید . به ان شخص تلفن بزنید 1÷هر چند که ممکن است این کار خیلی   سخت باشد .  از کسی که میشناسید بخواهید که شما را معرفی کند .   در جلسه ملاقات بهترین لباسها را بپوشید در مهمانیها  خود را به افراد ناشناس معرفی کنی  از د .این کار میتواند زندگی شما را تغییر دهد .  برای کسی شام خوبی بدهید


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۳٠